Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

UPOZORŇUJEME

autor: rd

Blíží se uzávěrka přijímání žádostí o příspěvky Nadace EURONISA

26.4.2004 v 16 hodin dojde k ukončení přijímání žádostí o nadační příspěvky Nadace EURONISA. Prostředky k tomu určené pochází z benefičních akcí, výnosů Nadačního investičního fondu a darů sponzorů. Podporovány budou projekty v oblasti sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací. Předběžná částka k rozdělení je 500 tisíc korun.

Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách: www.euronisa.cz. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa. Vyloučeny jsou politická hnutí či strany a fyzické osoby. Do-poručujeme žadatelům, aby návrh projektu konzultovali s grantovým manažerem (kontakt: 485 251 953, e-mail: nadace@euronisa.cz).

Pro více informací kontaktujte: Petr Dušák, P. R. manažer, 604 473 478, 485 100 218, petr.dusak@euronisa.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail