OSSZ oznamuje následující změnu

Tištěné noviny 09/2004 | 6. 5. 2004 | Nezařazené

autor: připravila G. Doušová

Stávající odloučené pracoviště lékařské posudkové služby včetně kontaktního pracoviště oddělení nemocenského a důchodového pojištění bude od 3. května 2004 přestěhováno z budovy úřadu práce do objektu č.p. 336 v ulici U Parku v Rumburku (bývalé pracoviště okrasního úřadu). Návštěvní hodiny pro veřejnost jsou zachovány v původním rozsahu: pojištění malých organizací a OSVČ – pondělí, středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 hod.; důchodová agenda – středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 hod. Nové telefonní spojení: 412 354 180.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/05/06/ossz-oznamuje-nasledujici-zmenu/