Nabídka letních táborů

Tištěné noviny 10/2004 | 20. 5. 2004 | Nezařazené

autor: rd

Léto s koňmi 2004
Letní tábor pro děti ve věku 12 – 15 let v Roudnici nad Labem + JO Straškov. Od 25. 7. do 1. 8. 2004, pro pokročilé i pro začátečníky. Cena 3.000 Kč. Přihlášky do 18. 6. 2004!

Dakota
Letní tábor pro děti školního věku v obci Bezděz od 3. 7. do 17. 7. 2004. Cena 3.500 Kč.

MAlý HUdební TÁbor FOlkařů
Pro děti a mládež od 9 do 18 let od 14. 8. do 22. 8. 2004 v DDM Rumburk. Cena 2.200 Kč. Hudební dílny nabízejí hru na kytaru, kontrabas a basovou kytaru a foukací harmoniku, dále výuku zpěvu a countrytanců.

Letní soustředění countrytanců
Pro děti od 6 do 15 let v budově DDM od 9. 8. do 13. 8. 2004. Cena 650 Kč.

Přihlášky na všechny akce posílejte do DDM Rumburk,
bližší informace získáte u pí Hackerové na tel. čísle 412 332 436.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/05/20/nabidka-letnich-taboru/