Nejstarší hudební nástroj na zemi ve Varnsdorfu

Tištěné noviny 10/2004 | 20. 5. 2004 | Nezařazené

autor: Jiří Beran, student geografie na ZČU

Didgeridoo je australský domorodý dechový nástroj vyrobený z větví eukalyptu. Tyto jsou vyhlodány termity, kteří si v nich staví hnízda. Didgeridoo je nástroj silně spjatý s duchovním životem domorodců.

Zajímavé je stáří didgeridoo, které je odhadováno na 20.000 let, což z něj dělá pravděpodobně nejstarší hudební nástroj na zemi. Australci využívají didgeridoo pro zábavu, napodobují zvuky zvířat a přírody a jeho vibrace se využívají k léčení a masážím celého těla. Také je důležitou součástí při jejich duchovních obřadech a slavnostech. Nástroj je využíván při spojení s duchovním světem nebo též pro přivolávání deště.

Nyní můžete Vy, kteří se zajímáte o australskou kulturu, o poněkud netradiční hudební postupy či etnickou hudbu, zhlédnout koncert spojený s přednáškou a ukázkami původní domorodé hudby. Na 29. květen jej pro Vás od 20 hodin připravil varnsdorfský Kulturní dům Rozkrok. Přednášky a hraní se chopí Dan D. Drechsler, Jan Vlach a Jiří Halada.

 

T: Česká duchovní hudba

benefiční koncert k „Roku české hudby 2004″, jehož výtěžek bude věnován na obnovu vyhořelého barokního kostela Českobratrské církve evangelické v Rumburku

Rumburk, kostel sv. Vavřince, sobota 29. května 2004 v 18.00 hod.

účinkují: Sbor „Naši pěvci“ (Praha), dir. Lydie Härtelová; Jana Táborská – flétna; Jiřina Marešová, Lucie Nováková – varhany

Své finanční příspěvky, které budou použity na opravu kostela, je možné zasílat na běžný účet u ČS, účet č.: 922 853 309 / 0800. Sbírkový účet č. 926 189 329 / 0800 skončil svou platnost ke konci dubna, peníze z něj budou převedeny na výše zmíněný účet.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/05/20/nejstarsi-hudebni-nastroj-na-zemi-ve-varnsdorfu/