Pálení čarodějnic

Tištěné noviny 10/2004 | 20. 5. 2004 | Nezařazené

autor: -r-

Dům dětí a mládeže Rumburk uspořádal v pátek 30. dubna již tradiční akci pro rumburské děti a jejich rodiče Pálení čarodějnic. V zahradě DDM byly připraveny veselé soutěže a sladkosti. Po průvodu masek městem pokračovala zábava v zahradním areálu DDM až do pozdních večerních hodin. K dobré pohodě a zdárnému průběhu akce přispěla městská policie, která zabezpečovala průvod městem, rovněž tak i občerstvení od rumburských hasičů. Ti se svého úkolu zhostili na jedničku dle ohlasů dětí i rodičů, kteří se u nich po celou dobu akce občerstvovali v hojném počtu. Daleko předčili snažení několika rumburských podnikatelů v letech minulých. Rumburští hasiči už teď prý předpékají voňavé klobásky na další akci „Pojďte s námi do pohádky“, a to v sobotu 22.5.2004 od 9.00 hod.v DDM.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/05/20/paleni-carodejnic/