SOUTĚŽ

Tištěné noviny 10/2004 | 20. 5. 2004 | Nezařazené

autor: Jarmila Vrtílková

Zasoutěžte si na počítači o počítač!

České Švýcarsko o. p. s. a Správa Národního parku České Švýcarsko společně vyhlásily pro kolektivy žáků základních škol soutěž, jejíž samotný název „Na počítači o počítač“ již napovídá, o co se bude soutěžit. Díky společnosti Appian Group, která je hlavním partnerem Národního parku České Švýcarsko, a společnosti Print@ctive obdrží vítězná škola nový výkonný počítač.

Chcete-li sobě i svým žákům zpestřit výuku výpočetní techniky, náplň zájmového kroužku nebo nepovinného předmětu, zasoutěžte si s námi. Nejenže si procvičíte základní znalosti a dovednosti při práci s počítačem, ale dozvíte se i spoustu zajímavostí ze svého okolí apod. Jak se soutěže zúčastnit? Stačí si vybrat jedno z námi předložených témat a vytvořit prezentaci, kde nebudou chybět obrázky, fotografie, zajímavý text a hlavně vaše nápady. Ke zpracování můžete využít jak běžného programu Word, tak i speciálních programů Power Point nebo Corel. Výslednou prezentaci pak umístěte na CD – ROM, který nám zašlete na adresu obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Kromě již zmíněného počítače jsou pro vítěze připraveny zajímavé publikace z Českého Švýcarska a další ceny. Nejlepší práce budou prezentovány během slavnostního vyhlášení vítězů v kulturním domě v Krásné Lípě a umístěny se svolením autorů na našich webových stránkách. Zní to lákavě? Tak neváhejte a pusťte se do sepisování, fotografování, vymýšlení, ať právě vaše škola stane na stupni vítězů.

Podmínky soutěže:

Téma č. 1: „EKOPROJEKT ŠKOLY“
Podílí se vaše škola ne nějakém zajímavém projektu, který je prospěšný životnímu prostředí? Pořádáte Den Země, provozujete školní naučnou stezku, třídíte odpady, zapojujete se do oslav Dne stromů? Využívá vaše škola alternativní zdroje energie? Seznamte se svými aktivitami ostatní prostřednictvím CD – ROMU, který vytvoříte.

Téma č. 2: „POZVÁNKA K NÁM“
Nachází se vaše škola v blízkosti přírodovědně cenného území (např. CHKO, národní park, botanická zahrada, přírodní rezervace, arboretum, stará stromová alej apod.)? Vytvořte propagační CD – ROM, kterým ostatní přilákáte k návštěvě těchto zajímavostí.

V každé práci, prosím, uveďte: téma, název díla, jména, příjmení a věk autorů, adresu školy. (Neúplně označené práce budeme nuceni vyřadit ze soutěže.) Takto označené CD s Vaší prezentací nám zašlete na adresu: České Švýcarsko o. p. s., Masarykova 6, 407 46 Krásná Lípa.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE – 11. ŘÍJNA 2004

Bližší informace získáte na telefonním čísle: 608 405 055, e-mail: vrtilkova@ceskesvycarsko.cz

Práce se vracejí na vyžádání a mohou být se svolením autora využity vyhlašovateli k dalším účelům.

www.ceskesvycarsko.cz

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/05/20/soutez-4/