VZPOMÍNÁME

Tištěné noviny 10/2004 | 20. 5. 2004 | Nezařazené

  • 26. květa 2004 uplynou již dva roky, kdy nás navždy opustila paní Jitka Plesingerová, rozená Kutílková. Kdo jste ji znali, vzpomeňte! Manžel s dcerami, matka a ostatní příbuzní
  • 27. května 2004 uplyne již 6 let od úmrtí pana Václava Franka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, dcera a vnučka

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/05/20/vzpominame-28/