Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město získalo majoritu v 1. Zdravotní Rumburk, a.s.

autor: gdo

Zastupitelstvo města Rumburku přijalo na svém posledním zasedání jedno ze svých nejdůležitějších a nejvýznamnějších rozhodnutí, a to odkup 18 % akcií 1. Zdravotní Rumburk, a.s. za cenu sedmi milionů korun. Město, které do té doby drželo 34 % akcií, se tak stalo majoritním vlastníkem s podílem 52 % a získalo tak nadpoloviční většinu potřebnou pro prosazení změn ve společnosti.

Již na jednání valné hromady společnosti došlo k prvním změnám v jejích orgánech. Dva členové dozorčí rady ještě před touto valnou hromadou rezignovali na své funkce a tři členové představenstva byli valnou hromadou ze svých funkcí odvoláni. Následně byli do představenstva zvoleni Ing. Pavel Lampa, Ing. Lubomír Samuel, místostarosta Darek Šváb, MUDr. Jiří Mayer a MUDr. Dalibor Karbula členem představenstva zůstal i nadále.

Do dozorčí rady byli na dvě uvolněná místa dovoleni místostarosta Radek Engl a JUDr. Miroslav Majzlík.

Důvodem všech změn je snaha o zásadní řešení dlouhodobých nedostatků a ne příliš dobrého hospodaření společnosti. Cílem je vybudovat z 1. Zdravotní Rumburk, a.s. prosperující a ekonomicky dobře fungující společnost, která bude i nadále zajišťovat kvalitní lékařskou a ošetřovatelskou péči pro občany výběžku.

Na následujícím jednání nově zvoleného představenstva byl novým předsedou představenstva zvolen Ing. Pavel Lampa a místopředsedou Ing. Lubomír Samuel, který byl již předešlým představenstvem jmenován od 1. 7. 2004 ředitelem společnosti a který byl nejúspěšnějším kandidátem výběrového řízení vyhlášeného předcházejícím vedením společnosti. V dozorčí radě i nadále zůstali starosta Ing. Jaroslav Sykáček, Jan Sembdner a zástupci zvolení za zaměstnance – pan Milan Ledvina a paní Ivana Zímová.

Společnost 1. Zdravotní Rumburk, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 1. listopadu roku 1994. Jejím zakladatelem byl i MUDr. Zdeněk Kubr, který byl dlouhou dobu předsedou představenstva a který nakonec, po deseti letech existence společnosti, prodal svůj podíl Městu Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail