Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Chovatelská soutěž v Rumburku

V rekreačním středisku Natura u Rumburka proběhlo od 18. do 22. srpna 2004 celostátní kolo soutěže chovatelské dovednosti mládeže. Každý rok se soutěž koná v jiném městě a díky tomu mají účastníci možnost poznat celou Českou republiku. Na letošní 36. ročník, který je zároveň 65. celostátním setkáním mládeže, bylo přihlášeno 151 dětí z celé České republiky. Zastoupeno bylo celkem 27 okresů, kromě děčínského. Děti zde soutěží ve svých znalostech a dovednostech při chovu králíků, ovcí a koz, holubů, drůbeže, drobných hlodavců, kožešinových zvířat, akvarijních rybek, okrasného ptactva, terarijních zvířat, koček a psů. Mladí chovatelé jsou rozděleni do dvou kategorií, do 14 let a od 15 do 18 let. Nejmladšímu účastníkovi letošního kola bylo 9 let. Místo vstupního formuláře každý předkládá platný průkaz ČSCH (Český svaz chovatelů) a samostatnou práci, vytvořenou na základě obecných informací a pozorování při chovu svého zvířátka. Tato práce je začleněna do celkového hodnocení. Každý soutěžící je ze svých znalostí testován písemně a ústně, „zkoušející komise“ je složena celkem z deseti porotců, což nemá daleko od klasické školní maturity. Na konci pobytu všichni účastníci obdrží účastnickou medaili a sponzorské dary. Po vyhodnocení jednotlivých kategorií ti nejlepší získají pohár. První setkání vůbec se uskutečnilo v listopadu 1968 při celostátní výstavě drobného zvířectva v Praze a zúčastnili se jej mladí chovatelé králíků, drůbeže a holubů. Počátky soutěže byly zcela odlišné od té dnešní. Postupem času se přidávaly další odbornosti. V dnešní podobě soutěže jsou zapojeni chovatelé všech odborností, které jsou v ČSCH sdruženy. Těchto setkání se doposud zúčastnilo 5801 soutěžících. Příští rok se statut celostátní soutěže rozšíří na mezinárodní. Mladí chovatelé z Čech budou porovnávat své znalosti s kolegy ze Slovenska. Soutěžit se bude jednotlivě, ale i republikově a vítězná republika obdrží putovní pohár. První mezinárodní soutěž bude pořádat ÚKMP (2005) v Kopřivnici (ČR) a další rok ji bude pořádat slovenská KPPM (2006) na Slovensku. Pořadatelství se bude pravidelně střídat a má za úkol přispět k navázání nových přátelství a kontaktů a rozšíření vědomostí o obou republikách.

Tisk Tisk | E-mail E-mail