Nový zákon pro prodej nemovitostí v platnosti

Tištěné noviny 14/2004 | 24. 8. 2004 | Nezařazené

1. července 2004 nabyl platnosti nový zákon pro prodej nemovitostí č. 254/2004 Sb., zákon o omezení plateb v hotovosti pro fyzické i právnické osoby. Poskytovatel platby, jejíž výše přesahuje částku 15.000 eur, je povinen provést platbu bezhotovostně, to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu provedena v hotovosti. Platba v české nebo jakékoli cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu euro směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provední platby. Dodržování povinností stanovených tímto zákonem budou kontrolovat finanční a celní orgány. Za porušení tohoto zákona kontrolní orgán poskytovateli i příjemci platby uloží pokutu od 10.000 korun až do výše pěti milionů korun.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/08/24/novy-zakon-pro-prodej-nemovitosti-v-platnosti/