Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Přinese setkání na Tolštejně novou spolupráci?

Vzájemná propagace kulturních akcí a aktivit jednotlivých měst a kulturních institucí z regionu Tolštejsného panství, příprava internetového ter-mináře akcí, spolupráce s webovými stránkami Tolštejnského panství a postup přípravy regionálního adresáře pořadatelů a účinkujících byly hlavním tématem pracovní schůzky zástupců kulturních institucí z regionu TP v Hradní restauraci na Tolštejně (31. 8.). Schůzky, kterou svolal ředitel varnsdorfského městského divadla Martin Louka, se zúčastnili i zástupci kulturních domů z České Lípy, Nového Boru a České Kamenice, dále Libuše Hlinková, předsedkyně společnosti TUR, paní Eva Hamplová z Tolštejnského panství a vedoucí Domu kultury Rumburk paní Helena Menšíková s referentkou odboru propagace Města Rumburk Dagmar Kopečnou. „Je obdivuhodné, jak dokáže Tolštejnské panství propagovat své akce a své území po celé České republice. Za jejich prací je znát již značná zkušenost,“ oceňuje Dagmar Kopečná a dodává: „Myslím, že by spolupráce mezi Tolštejnským panstvím a Rumburkem mohla být přínosná pro obě strany. A nejde jen o propagaci. Jde i o koordinaci jednotlivých akcí. Pokud by fungovala spolupráce i v tomto směru, bylo by to přínosné nejen pro nás, jako pořadatele jednotlivých akcí, ale i pro diváky. Někdy se nám stávalo, že ve dvou nebo třech městech se v jednom a tom samém termínu konaly tři velké akce a zájem lidí tak byl roztříštěn mezi ně. Pořadatelé pak byli zklamáni nízkou účastí diváků a diváci zase roztrpčeni tím, že pro jednu dobrou akci jim unikly dvě další. Toho bychom se chtěli do budoucna vyvarovat,“ vysvětluje slečna Kopečná. Ze setkání zatím vyplynulo, že internetové prezentace kulturních akcí by bylo možné zajišťovat přes webové stránky Tolštejnského panství a že každý kulturní subjekt, který by byl do spolupráce zapojen, by měl možnost ji kdykoli aktualizovat. O dalších detailech spolupráce se bude jednat 11. 11. v 11 hodin v České Lípě.

Tisk Tisk | E-mail E-mail