Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Šenově bojují o pobočku rumburské ZUŠ

Přes všechny své krásy má Šluknovský výběžek jednu velkou nevýhodu – velmi obtížnou dostupnost z jednoho jeho konce na druhý nebo z jednoho města do druhého. Nejen pro dospělého je to mnohdy velmi nesnadné a v určitých denních a zejména nočních hodinách i nemožné. Pro malé děti ze severní části Šluknovska, přesněji řečeno od Velkého Šenova směrem k Dolní Poustevně, je zcela nemožné dojíždět do Šluknova nebo Rumburku na zájmové, vzdělávací a sportovní kroužky, které Rumburk hojně nabízí, a po kterých mohou děti z této části regionu jen závistivě pokukovat. Právě z tohoto důvodu se ředitel Základní umělecké školy v Rumburku Mgr. Pavel Kacafírek snažil dětem z této odlehlé oblasti vyjít vstříc a na Základní škole ve Velkém Šenově zřídil odloučené pracoviště rumburské ZUŠ. Od prvního září tak zde začala probíhat výuka hry na klavír, basovou kytaru a flétnu. Zájem o ni je veliký, přihlásilo se dvacet nových žáků a spokojenost byla na obou stranách – školy i rodičů a jejich dětí. Ale již po první vyučovací hodině bylo vše jinak. Z Ústeckého kraje přišla zpráva, že výuka na tomto pracovišti není povolená zřizovatelem, tedy Ústeckým krajem, a že tedy musí být zrušena. Není snad nutné dodávat, že nejen s rodiči, ale i učiteli ZUŠ tato zpráva notně otřásla a že je zaplavila vlna vzteku a lítosti. „Když už se konečně udělá něco prospěšného, tak to zase někdo zničí,“ rozčilovali se rodiče žáků na narychlo svolané schůzce ve škole ve Velkém Šenově. Tu svolal ředitel ZUŠ Mgr. Kacafírek a starosta města Ing. Růžička a snažili se na ní vysvětlit, co bylo příčinou tohoto rozhodnutí. „Žádost o zřízení odloučeného pracoviště jsme poslali na kraj již v květnu, ale nepočítali jsme s tím, že schvalovací řízení bude tak dlouho trvat,“ vysvětluje ředitel ZUŠ. „Ale rozhodně se našeho záměru nechceme vzdát a doufáme, že již v lednu bude vše v pořádku a druhé pololetí školního roku budeme moci výuku na Základní škole ve Velkém Šenově zahájit,“ dodal. Do té doby mají děti dvě možnosti, buď začít chodit do hudební školy ve Šluknově, nebo počkat na zahájení výuky až do ledna. Bohužel, ne všechny děti mohou do Šluknova dojíždět, zvláště v zimním období, a tak jim nezbývá než doufat, že se výuka v lednu přestěhuje do Velkého Šenova. „Nevím, proč by kraj neměl tuto aktivitu schválit,“ podivoval se starosta Velkého Šenova Ing. Růžička. „Přivítali jsme nabídku pana ředitele Kacafírka, protože tak umožňuje našim dětem vzdělávat se v umění, které je pro většinu z nich nedostupné. Navíc, my jako město ani základní škola nechceme po ZUŠ Rumburk žádné paníze za pronájem prostor. Naopak, my neseme zvýšené náklady za delší provoz ve školní budově, například osvětlení nebo topení, takže rumburskou uměleckou školu to nebude stát žádné zvýšené náklady a naopak ještě vydělá na školném, které dostane od nových žáků.“ Této mimořádné schůzky se neplánovaně zúčastnil i krajský zastupitel Darek Šváb. „O tomto problému jsem se dozvěděl až dnes a mohu všechny přítomné ujistit, že tento projekt má mou podporu,“ zdůraznil Darek Šváb a dodal: „Okamžitě jsem kontaktoval příslušné úředníky a krajského radního Ing. Koudu, aby mi vysvětlili situaci a abych znal jejich záměry. V každém případě však nesouhlasím a ani nepodpořím návrh na to, aby ZUŠ ve Velkém Šenově zřizovalo samo město. Pokud je kraj ze zákona zřizovatelem těchto speciálních škol, je nesmysl, aby zřizovaly jiné školy tohoto typu i města. Návrh zřídit odloučené pracoviště rumburské ZUŠky je i z mého pohledu nejideálnější a nejekonomičtější a vynasnažím se, aby byl na kraji schválen co nejdříve.“ Bohužel legislativní a zákonné postupy jsou často velmi zdlouhavé. Jakmile záměr ZUŠ v Rumburku projde všemi hodnotícími a schvalovacími systémy krajského úřadu Ústeckého kraje a krajského zastupitelstva, bude nutné ještě několik dlouhých týdnů a měsíců čekat na rozhodnutí Ministerstva školství ČR. Podle zákona by konečné rozhodnutí mělo padnou během následného školního roku ode dne podání žádosti. To znamená, že v krajním případě by mohlo být jasno do konce tohoto školního roku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail