Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Občané mají právo si přečíst úplné znění rady i zastupitelstva a vědět, jak a v čí prospěch jejich zastupitelé rozhodují,“ říká místostarosta města Rumburk Darek Šváb

Před šesti roky jsme přijali rozhodnutí o tom, že bude veřejnost informována v plném rozsahu o přijatých usneseních rady i zastupitelstva, a to formou jejich zveřejňování v městském tisku a na úředních deskách. Proto se mi hrubě nelíbí, že by tyto informace měly být nyní kráceny, že by z nich měly být vyškrtány údaje o tom, komu je poskytována nějaká výhoda, dotace, komu prodáváme či pronajímáme nemovitost. Občan má právo tyto informace znát. To je totiž základ demokracie, protože jedině tak může fungovat veřejná kontrola. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů považuji nejen za špatné, ale i za protiústavní, protože směřuje ke krácení práv občanů a nastoluje tak systém státní cenzury. S takovýmto rozhodnutím se nemůžu ztotožnit a nehodlám ho respektovat.
Darek Šváb místostarosta města Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail