Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení

Rada města Rumburka rozhodla svým usnesením č. 996/2004 ze dne 16. 9. 2004 o změně termínu pro úhradu nedoplatků aktuální jistiny a úhradu 5 % příslušenství k pohledávce vyčísleného ke dni zaplacení v usnesení rady města č. 839/2004 ze dne 13. 5. 2004 z termínu do 31. 10. 2004 na termín do 15. 12. 2004.

Následně rozhodlo Zastupitelstvo města Rumburka svým usnesením č. 15/12 ze dne 23. 9. 2004 o změně termínu pro úhradu nedoplatků aktuální jistiny a úhradu 5 % příslušenství k pohledávce vyčísleného ke dni zaplacení v usnesení zastupitelstva města č. 12/5 ze dne 20. 5. 2004 z termínu do 31. 10. 2004 na termín do 15. 12. 2004.

Shora citovanými rozhodnutími byla prodloužena možnost úhrady pohledávek evidovaných městem k 31. 12. 2003 na nájemném z bytu a službách spojených s nájmem bytu, nebytového prostoru a službách spojených s nájmem nebytového prostoru, pozemku nebo nedoplatku prodejní ceny nemovitosti, s využitím možnosti jednorázového odpisu – prominutí 95 % příslušenství k pohledávce, s účinností prominutí části pohledávky schválením jednotlivých případů radou či zastupitelstvem města.

V případě zájmu o možnost využití postupu úhrady pohledávky dle uvedených rozhodnutí kontaktujte pracovníky oddělení správy bytového a nebytového fondu odboru majetkového – budova „B“ Městského úřadu Rumburk, č. dveří 42 nebo 44, tel. 412 356 261, 412 356 263.

Božena Dousková, vedoucí odboru majetkového

Tisk Tisk | E-mail E-mail