Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

První dějství v domě kultury začalo

Ve středu 29. září byla zahájena dosud největší rekonstrukce Domu kultury v Rumburku v jeho dosavadní existenci. Týden před tím byla podepsána smlouva o dílo s firmou Zlínstav a.s., která vítězně prošla výběrovým řízením jako dodavatel stavby.
Začátek stavebních prací byl o několik týdnů odložen, protože jedna z neúspěšných firem výběrového řízení se odvolala proti rozhodnutí výběrové komise, a tak se čekalo na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, než celé výběrové řízení zhodnotí. Jeho rozhodnutí však potvrdilo regulérnost soutěže, a tak zahájení rekonstrukce Domu kultury v Rumburku již nic nestálo v cestě.
Stavební práce by měly být dokončeny na konci roku 2005. Celkové náklady na rekonstrukci by měly dosáhnout výše okolo 55 milionů korun. Pro letošní rok se díky poslanci Parlamentu ČR Ing. Vladimíru Laštůvkovi (ČSSD) podařilo sehnat dvacetimilionovou dotaci ze státního rozpočtu na krytí těchto nákladů a současně zažádalo Město Rumburk o dotaci ve stejné výši i na příští rok.
Rekonstruovaný dům kultury by měl být chloubou Rumburka. V suterénu budovy bude vybudována nová restaurace s šedesáti místy k sezení, řadu kvalitativních změn zaznamená i přilehlá kuchyně a přípravna jídel, včetně skladů potravin a nápojů. Restaurace z prvního patra ustoupí rozšíření dnes již nevyhovujícího malého sálu, který bude sloužit nejen k pořádání divadelních vystoupení malých forem, ale i jako kinosál pro 126 diváků. Ale na občerstvení diváků se nezapomíná. Salonek s 52 místy k sezení a pěti místy u baru by měl plně uspokojit chutě kulturymilovných návštěvníků.
Rekonstrukcí by měl být vyřešen i stávající nevyhovující stav velkého sálu ve druhém podlaží. Jeho kapacita bude zvětšena o 90 míst pro pořádání velkých kulturních akcí, jako jsou plesy nebo společenské večery, taneční zábavy, koncerty a podobně. Salonky v přísálí budou sloužit k občerstvení diváků, ale i pro pořádání drobných společenských akcí, jako jsou například vzdělávací kurzy nebo pro setkávání různých spolků, klubů nebo firem. Využití najdou i jako výstavní galerie.
Architekt ve svých plánech počítá i s rozšířením šaten a sociálního zařízení pro účinkující, zkvalitněním zázemí pro personál domu kultury i restauračních zařízení a rekonstrukcí technického zázemí, jako jsou strojovny, vzduchotechnika, elektrorozvody, plynová kotelna, osvětlení a ozvučení sálů a mnoho dalších.
Víceúčelový kulturní dům by měl po své rekonstrukci plně uspokojit požadavky nejen rumburských občanů, ale i návštěvníků z jiných měst Šluknovska.

Tisk Tisk | E-mail E-mail