Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Malé vzpomínání k deseti letům Městské knihovny Rumburk

Nynější Městská knihovna v Rumburku oslavuje již desáté výročí. Čas od jejího skutečně slavnostního otevření 17. listopadu 1994, kterého se zúčastnila řada kulturních pracovníků nejen ze širokého okolí, ale i z Prahy, nečekaně rychle uběhl.
Historická tradice rumburské knihovny je však mnohem delší. Od položení základního kamene rumburského knihovnictví do přestřižení pásky tehdejším starostou panem Pohlem uběhlo více než století – plných 123 let. Na začátku všeho stál vzdělávací Humboldtův spolek založený roku 1871. Měl tehdy 124 členů a jeho smysl vystihovalo motto: „Podporování a rozšíření populárních vědních vědomostí.“ K tomu sloužila knihovna spolková, přístupná od r. 1882, která se po zavedení Knihovnického zákona r. 1922 stala knihovnou městskou. Pracovala zde knihovní rada, jejímž předsedou byl Heinrich Schlossig. Knihovny byly dvě. Na náměstí německá, s půjčovní dobou v pondělí a v sobotu od 17 do 20 hodin a v úterý a čtvrtek od 18 do 20 hodin. Česká knihovna byla na ulici Fridrich Ludvig Jahnstrasse, dnešní Tyršově ulici, a půjčovala v úterý od 18 do 19 hodin. Knihovny byly i v Horním Jindřichově a Dolních Křečanech. Tam fungovala ještě v padesátých letech, knihovníkem byl pan Jan Plachý a byla celkem dobře vybavena. V poválečném roce 1945 se ujal funkce rumburského knihovníka pan učitel Pavel Leber. Po něm do knihovny na náměstí přicházeli další. Vzpomínám na energickou paní knihovní (jméno jsem zapomněla), knihovníka pana Slávu a řadu dalších, převážně žen. Po přestěhování na ulici 9. května se knihovna modernizovala, stala se zároveň stánkem další kultury. Pořádaly se zde výstavky k různým událostem, byla tu pohádková odpoledne pro děti, rozhlasový kroužek připravoval pravidelné relace pro denní vysílání městského rozhlasu. Knihovna byla v oblibě, vždyť například v roce 1994 ji navštívilo 9750 čtenářů, kteří si vypůjčili 30200 publikací.
Současnou knihovnu nám mnozí závidí. Není divu. Je výborně moderně vybavena veškerou současnou technikou, díky řadě sponzorů mohla paní ředitelka zakoupit nejen zábavné, ale i mnohé vzácné tisky, zajistit možnost četby zrakově postiženým. Pořádala se a pořádá řada kulturních akcí, výstavy, není zapomenuto ani na děti. I ony v knihovně zažily mnohou hezkou chvíli. Mnohé akce se uskutečňují ve společenském sále. Například 18. června 1999 zde předal městu Rumburk nový městský prapor a doklad povolující jeho užívání tehdejší předseda sněmovny a nynější prezident republiky Václav Klaus. 2. července 1999 si knihovnu se zájmem prohlédl při návštěvě města tehdejší prezident České republiky Václav Havel. Téhož roku, 7. prosince, zde byla slavnostně pokřtěna kniha PhDr. Jana Smetany „Rumburk – město v Českém Nizozemí“. Sálem prošlo mnoho vzácných návštěv, umělci počínaje a ministry a politiky konče. Je ovšem i místem pracovním, neboť slouží k zasedání městských zastupitelů.
Za kvalitu a úroveň poskytovaných služeb patří dík ochotným pracovnicím knihovny a její ředitelce paní Cándríkové. A také je nutno popřát jim do dalších let hodně zdaru a spokojených čtenářů, ale i hezkých, oddechových chvil, třeba na kouzelné rajské zahrádce uprostřed knihovny.

Tisk Tisk | E-mail E-mail