Výstava „Vzdělávání 2005 – 2006“

Tištěné noviny 20/2004 | 24. 11. 2004 | Nezařazené

Stejně jako v minulých letech, i letos se uskutečnila prezentace středních škol a učilišť, nazvaná „Vzdělávání 2005 – 2006“. Akce byla určena zejména pro žáky 9. ročníků základních škol, kteří zde získali celkem ucelený přehled o nabídce dalšího vzdělání, a také samozřejmě pro jejich rodiče.
Výstavy se zúčastnilo 22 škol – většinou tradičních vystavovatelů ze Šluknovska a Děčínska, ale i střední školy z Liberce, Ústí nad Labem a České Lípy. Poprvé se letos také prezentovalo Biskupské gymnázium Varnsdorf. Výstavu navštívili žáci všech základních, zvláštních a speciálních škol ze Šluknovského výběžku – všem byla tradičně zajištěna bezplatná doprava. Výstava se tentokráte konala (vzhledem k rekonstrukci DK) v jiném objektu – ve Sportcentru – Koupaliště.
Poděkování za zdárný průběh a maximální vstřícnost patří panu Romanu Pešťákovi, stejně jako všem jeho zaměstnancům, dále pracovníkům domu kultury a panu řediteli SZŠ v Rumburku PaedDr. M. Jirsákovi za obětavou pomoc při technickém zabezpečení celé výstavy.
Doprovodnými akcemi přispěly k oživení DDM v Rumburku výstavkou prací dětí, Knihkupectví DISK Jiří Kalivoda z Varnsdorfu prodejní výstavou knih, učebnic a slovníků, SOU a SOŠ Bratislavská ve Varnsdorfu představením svých nových kolekcí oblečení, kulturním vystoupením Pěvecký sbor Gymnázia Rumburk a svou prezentací možností pro studenty rumburská pobočka Komerční banky.
Všem vyslovujeme ještě jednou dík a doufáme, že výstava splnila jejich očekávání.
za IPS ÚP v Rumburku
Mgr. Hana Daňková

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/11/24/vystava-%e2%80%9evzdelavani-2005-2006%e2%80%9c/