Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Dolní Poustevně se s vánočním úklidem začalo již v listopadu

Vánoční nebo velký jarní úklid musí být pro dolnopoustevenské hospodyňky radostí. Město jim v tom již druhým rokem vydatně pomáhá, a to jarním a podzimním svozem velkoobjemových odpadů. A tak z půd, kůlen, sklepů a domácností mizí tuny různého harampádí, starými hrnci počínaje a nábytkem konče, do přistavených kontejnerů, které pak radnice nechává likvidovat na své náklady. Občané jsou o připravované akci informováni v místním tisku a rozhlasu dlouho předem a na zahájení akce se již těší. „Nechceme, aby nám za to lidé platili,“ vysvětluje starosta Dolní Poustevny Ing. Jemelka. „Neděláme to proto, abychom na tom vydělali, ale proto, abychom občanům pomohli řešit mnohdy dlouholeté problémy s velkoobjemovým odpadem.“
Tuto službu si pochvalují zejména ti občané, pro které je velmi složité dopravit těžký náklad z odlehlých míst Dolní či Horní Poustevny nebo Karlína do sběrného dvora v centru města, přestože je pro ně tato služba každou poslední sobotu v měsíci zdarma. V otázce odpadů je dolnopoustevenská radnice ke svým občanům velmi vstřícná. Na druhou stranu je však nutné zdůraznit, že poustevenští občané jsou ukáznění a systém nijak neobcházejí nebo nezneužívají.
„Zavedli jsme u nás známkový systém a ten se nám velmi osvědčil. Nenutíme občany, aby striktně platili za vývoz popelnice, přestože ji nestačí naplnit za celých čtrnáct dní. Sami si rozhodují o tom, jak často chtějí své popelnice vyvážet a jak moc je naplní. A chvályhodné je, že tento systém nikdo neobchází a nevyhazuje odpadky do lesa. Svoz velkoobjemových odpadů je službou navíc pro naše občany a přesto ve prospěch města. Město máme uklizené nejen na ulicích, ale i v zahradách a domech našich občanů. A o to nám jde především.“ dodává starosta Ing. Jemelka.
Svoz velkoobjemových odpadů financuje město z peněz utržených za známky na popelnice, ale také z provozu automatů. „Těch máme ve městě požehnaně,“ doplňuje informaci starosta, „a již před časem zastupitelstvo rozhodlo, že 50 % z této částky půjde na likvidaci odpadů a zbytek na veřejnou zeleň.“
Při jarním svozu se v kontejnerech sešlo 80 tun. Za další tři čtvrtletí roku město roztřídilo dalších 40 tun. Tento pokles si starosta nevysvětluje nedostatkem zájmu ze strany občanů, ale tím, že po čtyřech úspěšných svozových akcích již není co vyhazovat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail