Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Městský kamerový systém již slouží i Policii ČR

Dnem 16. listopadu byl zahájen zkušební provoz městského kamerového systému s bezdrátovým propojením výstupů na Obvodní oddělení Policie ČR v Rumburku. Zkušebnímu provozu předcházelo v rámci projektu Prevence kriminality vyčlenění částky 216 tis. korun z rozpočtu města Rumburk a schválení a přidělení částky 400 tis. korun z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. Následoval projekt propojení, schvalovací řízení a samotná realizace firmou Gepard Pardubice.
V současné době má tedy i Obvodní oddělení PČR k dispozici osm kamer kamerového systému – určený policista je může aktivně ovládat a prostřednictvím monitoru sledovat dění v určitých lokalitách města. Je to jistě jedna z dalších možností PČR, jak přispět k předcházení a odhalování, případně dokazování trestné činnosti a přestupků. Z toho vyplývá i kvalitnější zajištění bezpečnosti občanů města a jejich majetku, a to v úzké součinnosti se strážníky městské policie.
Chtěl bych jménem vedení Obvodního oddělení Policie ČR v Rumburku vyjádřit poděkování zejména místostarostovi Radkovi Englovi, preventistovi Městské policie v Rumburku strážníku Petru Markovi a v neposlední řadě Radě a Zastupitelstvu města Rumburku za nelehkou přípravu a realizaci celého projektu, a to v relativně krátké době, od února letošního roku.
mjr. Ladislav Cink
Obvodní oddělení Policie ČR
Tisk Tisk | E-mail E-mail