Na návštěvě mezi strážníky Městské policie Rumburk

Tištěné noviny 22/2004 | 24. 12. 2004 | Nezařazené

Stalo se již dobrou tradicí, že žáci Základní školy Tyršova pravidelně navštěvují pracoviště Městské policie v Rumburku. Stejně tomu bylo i letos. Dne 29. listopadu se žáci šestého ročníku zúčastnili besedy s příslušníky městské policie. Po krátkém přivítání velitelem byli žáci rozděleni do čtyř skupin. Zatímco jedni se seznamovali s výstrojí a výzbrojí městské policie, druzí sledovali kamerový systém, další se věnovali prohlídce služebního vozidla a poslední stanoviště bylo v tělocvičně. Pak se skupinky prostřídaly. Strážníci velice citlivě a zajímavě hovořili o práci policie, dotkli se i mnoha dalších ožehavých témat, která jsou pro naši mládež důležitá. Čas vymezený pro naše setkání rychle uběhl a nezbývalo než se rozloučit. Ještě společné foto a rychle do školy.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem strážníkům městské policie, kteří pro nás besedu připravili. Věřím, že podobná setkání budou probíhat i nadále.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/12/24/na-navsteve-mezi-strazniky-mestske-policie-rumburk/