Chráníme památné stromy

Tištěné noviny 02/2005 | 1. 2. 2005 | Nezařazené

Na odboru životního prostředí pracujeme na vyhlášení dalších památných stromů, resp. významných krajinných prvků (VKP) v územním obvodu města Rumburk. Dospěli jsme k názoru, že je vhodné oslovit občanskou veřejnost s žádostí o konkrétní návrhy na zařazení jednotlivých stromů, stromořadí event. stanovišť do režimu výraznější ochrany, kterou poskytuje právě postavení památných stromů nebo VKP.
Vážení spoluobčané, očekáváme Vaše návrhy jakož i další náměty vzájemné spolupráce. Uvítáme příspěvky do Rumburských novin, dopisy, maily a samozřejmě i Vás osobně na našem odboru. Těšíme se na další spolupráci.
pracovníci odboru živ. prostředí
Městského úřadu Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/02/01/chranime-pamatne-stromy/