Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stanovisko Rady města Rumburk k tiskové zprávě Policejního prezidia ČR a mediálním výstupům na zprávu navazující

Dne 5. ledna 2005 zveřejnilo Policejní prezidium ČR tiskovou zprávu k zahájení trestního stíhání bývalého starosty Rumburku a jednatele společnosti pro trestný čin podvodu a zneužívání pravomoci veřejného činitele. V tiskové zprávě jsou uvedeny zavádějící údaje, které se dotýkají města Rumburk a znevažují jeho úsilí a práci při řešení mimořádně kritické dopravní situace ve městě v letech 1995 – 1998, která se velmi negativně dotýkala především občanů města. Město Rumburk bylo tehdy fakticky donuceno vlastními aktivitami nahradit funkci státu.
Z dostupných dokumentů města i z objektivního svědectví k dané věci jednoznačně vyplývá, že tisková zpráva obsahuje řadu závažných pochybení. Město konstatuje, že provozování „regulačního systému“ a z něj vyplývající „výběr poplatků“ se konal v souladu se zákonem přijatou vyhláškou. Vyhláška řešila kritický stav přetíženosti dopravní infrastruktury a neúnosné znečišťování ovzduší. Většina rumburských občanů má ještě dnes v živé paměti dobu, kdy napříč celým městem stály v oblacích dýmu kamiony, kdy místním řidičům při jejich nuceném objíždění hrozily kolize a chodci na přechodech kličkovali mezi nákladními vozy. Rada města přijetím zmíněné vyhlášky rozhodla naprosto správně a ve prospěch svých občanů.
Tisková zpráva Policejního prezidia ČR zcela nesmyslně uvádí, že „oba stíhaní muži tak v letech 1995-1998 měli opatřit městu Rumburk neoprávněný prospěch ve výši nejméně 25 mil. Kč“. Město Rumburk se vůči této formulaci kategoricky ohrazuje, neboť ani jedna z trestně stíhaných osob neopatřila městu Rumburk žádný neoprávněný prospěch, tím spíše ne ve výši 25 mil. Kč.
Město Rumburk je naopak přesvědčeno, že pokud si někdo opatřil neoprávněný prospěch, pak to byla úzká skupina osob, která téměř jeden rok, za aktivní spolupráce dnešního zastupitele Ing. Josefa Dvorského, vybrala od řidičů za průjezd částí parkoviště řádově miliony korun. Není tedy divu, že poté, co město Rumburk odstavilo tuto skupinu lidí od více než lukrativního příjmu, „vysloužilo si“ spršku trestních oznámení iniciovaných a podávaných především právě potrefeným zastupitelem Ing. Dvorským. Je pak s podivem, že orgány činné v trestním řízení se nezabývají těmito „rádobypodnikateli“.
Město Rumburk prohlašuje, že jeho příjem z realizace „regulačního systému“ byl prováděn dle zákona a schválené vyhlášky, jejíž zákonnost byla prověřena a potvrzena i několikerým posouzením orgánů dozoru, včetně podaných trestních oznámení na existenci vyhlášky. Všechna trestní oznámení se však ukázala jako neopodstatněná a byla odložena.
Město Rumburk konstatuje, že výše příjmů z provozu „regulačního systému“ odpovídala výši výdajů, které městu vznikly zabezpečováním „regulačního systému“ a nápravou škod souvisejících s dopady intenzivní kamionové dopravy ve městě.
Město Rumburk s politováním konstatuje, že ač Policii ČR několikrát umožnilo přístup k veškerým potřebným dokumentům v dané věci, vydalo Policejní prezidium prostřednictvím médií široké veřejnosti jednoznačně nekvalifikovaný výstup, a to navíc ve věci prošetřované jejími orgány již téměř 10 let. Tento postup poškozuje jak dobré jméno města, tak i poctivou práci jeho občanů.
Ing. Jaroslav Sykáček, Darek Šváb, Radek Engl, Ing. Petr Hanek, Jiří Pimpara, Karel Schäfer, MUDr. Petr Vondráček

Tisk Tisk | E-mail E-mail