Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tříkrálová sbírka prokázala, že lidem není osud slabých lhostejný

Ve dnech 7. 1. a 8. 1. tohoto roku se Farní charita Rumburk ve spolupráci s římskokatolickou rumburskou farou zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky 2005 pořádané Českou katolickou charitou. Tříkrálová sbírka se uskutečnila za pomoci dětí a mládeže, které se převlékly za „Tři krále“ – Kašpara, Melichara a Baltazara a v doprovodu dospělé osoby obdarovávaly občany kalendářem roku 2005 a cukříky s logem charity. Přitom vybírali finanční příspěvky na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.
V pátek 7. 1. jedna skupinka „Tří králů“ koledovala v ulicích města Rumburka a v sobotu sedm skupinek „Tří králů“ navštěvovalo domácnosti v Rumburku a Jiříkově. V těchto domácnostech nejen koledovaly, ale také jim zazpívaly a příbytky označovaly písmeny K+M+B 2005. Předtím, než tyto skupinky „Tří králů“ vyšly do ulic a domácností, byly požehnány místními římskokatolickými kněžími.
Koledníci vybrali do zapečetěných pokladniček celkem 29081,50 Kč a 13 euro. Většinu vybraných prostředků (65 %) obdrží místní pořadatel – Farní charita Rumburk – na svou činnost, zbývající procento prostředků bude použito na humanitární pomoc v zahraničí (obzvláště na místa postižená zemětřesením v Asii), na Diecézní charitu Litoměřice a režii sbírky. Kromě těchto vybraných finančních prostředků byli králové obdarováváni sladkostmi, o které se jako každý rok rozdělili s dětmi z rumburského dětského domova, kde si s nimi i společně zazpívali a popovídali.
Tímto všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2005, jménem potřebných, srdečně děkujeme. Rumburští a Jiříkovští svým darem vyjádřili, že jim není lhostejný osud lidí, kteří se ocitli v nouzi, ať už z důvodu nemoci, stáří, postižení živelnou katastrofou anebo jsou na okraji společnosti.
K. Ondrušová, Š. Horáková
orgánizátorky TS 2005
pro FCH Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail