Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, středisko Rumburk

Zhodnocení činnosti za rok 2004

V roce 2004 bylo na našem středisku registrováno celkem 28 členů, z toho 21 dětí (10 dívek a 11 chlapců) a 7 dospělých. Mimo registraci u nás hostovala 1 skautská vedoucí střediska Šluknov.
Schůzky probíhaly ve skautské klubovně vždy v úterý a pátek, příležitostně také v sobotu, která patřila hlavně výpravám (výletům) do okolí. K pravidelným náplním schůzek patřilo rozvíjení skautských dovedností a vědomostí, zejména z oblasti přírody a zdravovědy.
V měsíci dubnu podnikli starší hoši cestu do Jaroměře, kde se účastnili soutěží v labyrintu podzemí zdejší pevnosti. V témže měsíci jsme přivítali junáky z Plzně, kterým učarovalo naše město a jeho krásné okolí.
V květnu jsme uctili památku polských vojáků při příležitosti Dne osvobození a též hrdinů Rumburské vzpoury.
8. května se konal okresní závod vlčat a světlušek ve Šluknově. Jde o skautskou obdobu orientačního běhu. Za středisko soutěžila děvčata – světlušky, jejichž hlídka obsadila krásné druhé místo a získala tak postup do krajského kola. Činovníci a skauti zajišťovali některá stanoviště závodu. Děvčata se pak zúčastnila 22. června krajského kola zmíněného závodu v Lubenci. Sponzorsky pomohl zajistit tuto akci vedle Města Rumburk též pan Mgr. Matějček.
Další činnost střediska směřovala k přípravě letního tábora. Osvědčila se nám spolupráce se šluknovskými junáky, proto jsme v ní pokračovali i letos. Pomohla nám překlenout letitý problém našeho střediska – nedostatek vhodných vedoucích. Hoši pomáhali ve Šluknově zejména s opravami dřevěných podsad stanů. Doma jsme pak zpracovávali dřevo z poraženého stromu u klubovny a dalších stromů z jarního ošetření městské zeleně.
Koncem školního roku jsme uspořádali rodičovské schůzky, na kterých jsme vyhodnotili činnost během skautského roku a hlavně probrali otázky letního tábora Junáka.
Tábor znamená vždy vyvrcholení celoročního skautského života. Nejinak tomu bylo v případě letošní druhé poloviny července v Kytlicích. Společný tábor středisek Šluknov a Rumburk se velmi vydařil i díky takovým akcím, jakými byly táborové olympijské hry. Letní období i babí léto jsme využili k drobným opravám v klubovně, opravě střechy a dovybavení střediska nářadím, tábornickými a sportovními potřebami. Připravili jsme pracovní kout pro rukodělné práce.
V září jsme provedli nábor dětí z rumburských škol. Začali jsme opět s výchovou chlapců od 3. třídy – 8 vlčat, doplněna byla i družina světlušek a skautek. Hochů se ujal br. Josef Havlůj, současně též hospodář střediska. S děvčaty nám začala vypomáhat i ses. Ing. Bejrová, jinak též velmi aktivní vůdkyně střediska Varnsdorf. Dva starší hoši – skauti absolvovali ve Varnsdorfu a Děčíně rádcovský kurs a začali pomáhat s výchovou vlčat. Závěr roku patřil mikulášské a vánoční besídce, které se zúčastnili též rodiče a v případě vánoční besídky i pan starosta. Šlo o historicky první návštěvu hlavy města mezi skauty. Je potěšitelné, že se mezi námi cítil velmi dobře.
Celkově lze říci, že jsme úkoly ve výchově mládeže i správě našeho zařízení splnili. Velkou pomocí nám byla přidělená dotace od Města Rumburk, za kterou tímto děkujeme.

Za Junák, středisko Rumburk
Ing. Josef Zibner, vůdce střediska

Tisk Tisk | E-mail E-mail