Úvěroví podvodníci z Rumburku zřejmě skončí před soudem

Tištěné noviny 05/2005 | 15. 5. 2005 | Nezařazené

Ke konci minulého roku se s úvěrovými podvodníky v Rumburku roztrhl pytel. Skupinka nezaměstnaných využila pro své obohacení lákavé předvánoční nabídky finančních ústavů, které nabízely snadné a rychlé poskytnutí finančních prostředků nebo přímo zboží. Vzhledem k tomu, že k získání úvěru nemuseli mít žadatelé žádné potvrzení o pracovním poměru a tím také o odpovídajícím výdělku, stačilo jen vyplnit příslušný tiskopis, zanést do něj, byť i nepravdivé údaje o zaměstnání a pak ho jen předložit v prodejně se zajímavým zbožím. Tentokrát si podvodníci vyhlédli pro svůj záměr prodejnu s výpočetní technikou v Rumburku, odkud si odnesli zboží za téměř čtvrt milionu korun. Obratem ruky ho výhodně prodali a získaný „výdělek“ okamžitě použili pro svou vlastní potřebu. Kromě toho si přivydělávali i prodejem úvěrových tiskopisů, které byly jinak volně k dostání přímo v budovách bankovních ústavů.
V souvislosti s tímto případem stíhají rumburští kriminalisté devět osob, které byly již v polovině února obviněny ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu.
Policejní důstojník, který je s celým případem detailně obeznámen, k věci uvedl, že policisté zabývající se ve Šluknovském výběžku hospodářskou kriminalitou provádějí v těchto případech další rozsáhlé šetření a lze očekávat další obvinění většího počtu osob, které se úvěrových podvodů dopustily.
Někteří občané si totiž neuvědomují, že ke spáchání úvěrového podvodu dochází jen samotným uvedením nepravdivých údajů na žádosti o poskytnutí úvěru, subvence nebo dotace. A není ani rozhodné, zda jmenovaný takto získané finanční prostředky splácel nebo měl v úmyslu splácet. Z tohoto pohledu se pak napomáhání ke spáchání uvedeného trestného činu dopouští i ten, kdo potvrdí (byť i svému zaměstnanci) na žádosti o úvěr vyšší příjem, než tento ve skutečnosti má.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/05/15/uverovi-podvodnici-z-rumburku-zrejme-skonci-pred-soudem/