Zápis do mateřských škol

Tištěné noviny 05/2005 | 15. 5. 2005 | Nezařazené

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovují ředitelky následujících mateřských škol:

  • Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, 408 01 Rumburk, příspěvková organizace;
  • Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, 408 01 Rumburk, příspěvková organizace;
  • Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, 408 01 Rumburk, příspěvková organizace;
  • Mateřská škola Rumburk, V. Kováře 398, 408 01 Rumburk, příspěvková organizace;
  • Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, 408 01 Rumburk, příspěvková organizace,

termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2005/2006 v době od 14.3. do 31.5.2005. Žádosti se podávají přímo v mateřských školách v provozní době.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/05/15/zapis-do-materskych-skol/