Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomozte i vy vytvořit Turistického průvodce

Dosavadní úspěchy SOŠ Varnsdorf, Bratislavská ul., například první místo v Evropské ceně kvality – E-Quality 2004 za projekt uskutečněný společ-ně se školami z Belgie, Litvy a Slovenska, stejně tak vítězná nebo velmi dobrá umístění v celostátních i regionálních soutěžích, významně přispěly k tomu, že tato škola získala finanční granty na realizaci několika projektů, mimo jiné i dvou projektů Evropské unie.
„Granty jsme získali na zpravování a vydání souboru učebních dokumentů, které by měly umožnit kvalitní přípravu pracovníků v oblasti turistických služeb a odborníků v cestovním ruchu. Určeny budou nejen studentům, ale i všem, kteří budou chtít získat kvalifikaci v tomto perspektivním odvětví a od dosud vydávaných učebnic se musí lišit svým zaměřením na skutečné potřeby praxe. Druhý grant se týká zpracování a vydání Turistického průvodce Šluknovským výběžkem. Zde předpokládám i zapojení našich žáků specializujících se na cestovní ruch,“ vysvětluje ředitel školy Ing. Petr Jakubec.
Uspokojení vedení školy ze získání uvedených grantů je jistě na místě. Obdobnými pracemi jsou totiž pověřovány spíše školy vysoké nebo specializované instituce.
Příprava Turistického průvodce je poměrně náročná. Úkolem školy je připravit a vydat publikaci, která podpoří rozvoj cestovního ruchu v oblasti Šluknovského výběžku, pomůže zmírnit přetrvávající důsledky okrajového charakteru regionu, návazně pak pomůže i hospodářskému rozvoji, zaměstnanosti, kvalitě služeb. První vydání v nákladu 1.600 ks musí být zajištěno v letošním roce a průvodce vyjde v němčině, polštině a samozřejmě také česky. Distribuce bude zajištěna i v Německu a v Polsku.
Pracovní skupina, která se podílí na realizaci projektu, se skládá z pověřených pedagogů i ze studentů maturitního ročníku oboru Cestovní ruch a její samozřejmou snahou je vydat průvodce dobrého, praktického, aktuálního a třeba i trochu netypického. Proto by vedle běžných informací o městě nebo obci – poloze, historii, hospodářství, krajině, spojení apod., neměly chybět ani odstavce typu: Kde posedět, Kde přespat, Kde se pobavit, Kam jít na vycházku, výlet, Kde koupit suvenýry atd….
Povzdech typu „Teď bychom potřebovali Karla Baedeckera“ je jistě na místě. Ale tento první a nejslavnější tvůrce a vydavatel knižních průvodců už bohužel přijít nemůže, a tak škola doufá v pomoc měst, obcí i občanů. Pro získávání informací a podkladů si studentky rozdělily celý region na jednotlivá města a obce, kromě toho se již ředitel školy obrátil na starosty Šluknovského výběžku s prosbou o spolupráci.
Škola by byla velmi vděčna i za spolupráci obyvatel regionu, která by mohla pomoci tomu, aby Šluknovsko (nebo chcete-li Rumbursko a Varnsdorfsko) přestalo být oblastí neprávem turisticky opomíjenou. Jste-li ochotni pedagogům a studentům pomoci radou, co by nemělo v průvodci chybět, sdělením zajímavé informace, upozorněním na významné osobnosti, doporučením trasy výletu, zapůjčením fotografie či jiným způsobem, můžete se obrátit na uvedené studentky, případně na Ing. Veselou na adresu SOŠ, SOU, OU, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf. Budete-li mít zájem, naši zástupci se s vámi rádi setkají osobně.

Tisk Tisk | E-mail E-mail