Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Železniční spojení mezi Poustevnou a Sebnitz snad již v roce 2006

Několikaleté úsilí Dolnopoustevenských o obnovení železničního spojení mezi Dolní Poustevnou na české straně a městem Sebnitz na straně německé snad již bude korunováno úspěchem. Své požehnání k realizaci tohoto plánu dala na konci minulého roku česká vláda, na základě doporučení česko – německé komise expertů pro hraniční přechody ze září minulého roku, a tak se již čeká na poslední „Ano“ z Německa.
V celé záležitosti je česká strana o něco aktivnější,“ vysvětluje starosta Dolní Poustevny Ing. Jemelka. „Pro Němce je totiž směrodatná ekonomika celého projektu, zejména ziskovost. Proto se nyní vypracovává odborná studie, která má zhodnotit, kolik lidí ze Šluknovska by využívalo tuto trať a jaká by byla ekonomická návratnost celého projektu. Výsledky studie pak budou určující pro rozhodování na německé straně,“ dodává.
Pracovní skupina, které zprovoznění železničního hraničního přechodu mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz leží již několik let na srdci a v níž jsou zástupci dolnopoustevenských občanů, ústecké dopravní firmy Viamont, Drážďanského dopravního podniku, Českých drah a.s., Vyšší odborné školy dopravní v Děčíně a děčínského ČVUT, nyní připravuje ve spolupráci s Ústeckým krajem jednání se saskou vládou, jehož cílem by mělo být rychlejší a hlavně kladné rozhodnutí německých politiků.
Schválení projektu všemi rozhodnými orgány však bude teprve začátkem. V souvislosti s plánovaným otevřením hraničního železničního přejezdu bude nutná oprava staniční budovy v Dolní Poustevně, ale i obnova železničního spodku i svršku mezi oběma hraničními městy. Jedná se sice o pouhých 150 až 200 metrů, ale náklady na obnovu dosáhnou přibližně tří milionů korun. Dále bude nutné na trati Rumburk – Dolní Poustevna obnovit železniční svršek včetně dvou malých a jednoho většího mostu, a to si vyžádá přibližně 90 milionů korun. Podobné práce budou nutné i na německé straně, kde chybí přibližně 350 metrů železniční trati a kde bude nutná obnova sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a další technické úkony.
Podle tiskové mluvčí Ministerstva dopravy ČR Marcely Švejnohové se podání společného projektu a žádost o spolufinancování z prostředků Evropské unie předpokládá do konce I. pololetí tohoto roku. S propojením trati mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz, pokud budou zajištěny finančními prostředky, lze počítat v roce 2006. „Zprovoznění této trati by mělo výrazně pozitivní efekt nejen pro Dolní Poustevnu, ale pro celé Šluknovsko,“ je přesvědčen starosta Dolní Poustevny Ing. Miroslav Jemelka. „Už jen to, že se celé Šluknovsku přiblíží Děčínu, bude mít velký význam. Je velký rozdíl, když do tohoto města jedete z Dolní Poustevny dvě a půl hodiny, jako je tomu teď, nebo jen padesát minut, jak by tomu mohlo být při zprovoznění plánované železnice. Najednou by pro nás, lidi ze Šluknovska, bylo na Děčínsku dostupnější školství, zdravotnictví, zaměstnání, obchody, ale i železniční koridor spojující Děčín s Českou republikou a zahraničím. Studenti středních škol, kteří studují v Děčíně, by již nemuseli přespávat na internátech, ale mohli by pohodlně dojíždět domů. Všechno by pro nás bylo o mnoho snazší. A to již nemluvím o přiblížení se k půlmilionové oblasti Drážďanska na druhé straně.“
S tím souhlasí i Marcela Švejnohová: „Propojení by mohlo vést především k oživení turistiky, zintenzivnění společenských, ekonomických i kulturních vztahů a zanedbatelná nejsou ani hlediska ekologická.“
Celá akce by byla financována z části z prostředků EU a částečně i z peněz Ústeckého kraje.

Tisk Tisk | E-mail E-mail