Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Farní charita Rumburk dětem

Chtěla bych Vám přiblížit akce, kterých se zúčastnily děti z projektu „Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi“.
V polovině března jsme vyrazili na pozvání Frauen-Euro-Zentra vlakem do Žitavy, kde jsme společně s německými a polskými dětmi oslavili Velikonoce. Vyráběli jsme kraslice, malovali a zpívali. Každá strana předvedla zvyky své země a na závěr se děti rozprchly do malého lesíka, kde jim zajíček schoval nadílku. Každý si odvážel pěkný zážitek, plno sladkostí a krásné vzpomínky z této společné akce. Následující týden se pletení pomlázek a výroba kraslic konala přímo v rodinách. Této nabídky využilo 11 dětí, které měly zájem.
Koncem měsíce jsme jeli na celodenní výlet na Brtnické ledopády. Přesto, že v Rumburku pršelo, cestovalo vlakem 11 odvážlivců a v Brtníkách na nás čekala další skupinka. A déšť jako by zůstal za nimi. Dvacet účastníků s pejsky se šlo podívat do skal na zbytky rampouchů, které zde v jarních měsících lze spatřit. Oteplení bylo značné, ale k našemu údivu i ledopády byly ještě dost veliké. Počasí se téměř vydařilo, a tak jsme měli radost jak z podívané, tak z krásného dne. Výlet se všem líbil, a tak se v dubnu vypravíme na Vlčí horu.
Tímto děkujeme sponzorům, kteří nám dosud přispěli (na letošní rok – fa Ventos, s.r.o.; fa Autodoprava Rýznar), i těm, kteří nás podpoří v tomto roce. Hlavním sponzorem projektu, bez něhož bychom vůbec neexistovali, je Nadace EURONISA Liberec.
Dana Neidhardtová 
sociální pracovnice FCH Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail