Oznámení Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín občanům Šluknovského výběžku

Tištěné noviny 09/2005 | 14. 6. 2005 | Nezařazené

Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín oznamuje svým klientům ve Šluknovském výběžku změnu provozu dislokovaného pracoviště OSSZ Děčín v ulici U Parku, č.p. 336/6, Rumburk.
Od 2. května 2005 bude pracoviště zajišťovat služby následovně:
Agendu dávek důchodového pojištění budou formou klientské přepážky vyřizovat pracovnice OSSZ Děčín, a to každou středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod. Pro agendu sociálního zabezpečení malých organizací a osob samostatně výdělečně činných bude v provozu podatelna umístěná v přízemí budovy, a to rovněž každou středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod., která klientům zajistí možnost podání dokumentů (např.: přihlášky a odhlášky k pojištění, přehledy o vyměřovacích základech a pojistném, doklady o pracovní neschopnosti, evidenční listy, žádosti o bezdlužnost apod.) a jejich bezprostřední zpracování v sídle OSSZ Děčín.
Ing. Jiří Řezáč 
ředitel OSSZ Děčín

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/06/14/oznameni-okresni-spravy-socialniho-zabezpeceni-decin-obcanum-sluknovskeho-vybezku/