Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení Živnostenského úřadu Rumburk

„Na základě svého programového prohlášení schválila Vláda ČR svým usnesením z 20. 10. 2004 projekt Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“ (dále jen ZAP). Projekt by měl zjednodušit vstup do podnikání a usnadnit podnikatelům další kroky související s plněním administrativních povinností.
V rámci realizace první etapy ZAP byla vytvořena síť Centrálních registračních míst (dále CRM), která vznikla v rámci stávající soustavy proinstančních živnostenských úřadů. Úkolem CRM je to, aby se stala průvodcem a konkrétní pomocí všem podnikatelům při jejich prvním styku s úřady.
V rámci pomoci budou CRM poskytovány nezbytné formuláře ve vztahu podnikatele k finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení a úřadu práce a dále poskytuje informace nezbytné pro podnikatele s cílem usnadnit vstup a působení v podnikání, a to v rozsahu stanoveném uvedeným projektem.
V rámci sítě CRM bude vykonávat tuto činnost Obecní živnostenský úřad MÚ Rumburk prostřednictvím všech svých pracovníků registrace podnikatelů. Úředník CRM nebude vykonávat registrační úkony za podnikatele.

Formuláře, které CRM podnikatelům poskytují:
a) ve vztahu k finančním úřadům: 
- přihláška k registraci pro fyzické osoby
- přihláška k registraci pro právnické osoby
b) ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:
- oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti
- přihláška do rejstříku organizací
- zúčtovatelů pojistného dávek nemocenského pojištění; seznam mzdových účtáren
- přihláška do rejstříku malých organizací
- odhláška z rejstříku malých organizací
c) ve vztahu k úřadům práce:
- protože není celostátní formulář, CRM poskytne pouze informace.
Po dohodě s místním úřadem práce se může CRM dohodnout na poskytování místních formulářů

Tisk Tisk | E-mail E-mail