Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Novodobá spolupráce Společnosti přátel národů východu Rumburk s Vladimírskou oblastí – městem Kiržač

Od počátku 90. let působí v Rumburku Společnost přátel národů východu (SPNV), která ve své činnosti navázala na činnost zaniklého SČSP. Po změně společenských a politických podmínek v roce 1989 se změnil charakter a postavení společnosti, která se stala občanským sdružením. Společnost navázala na historické vazby tehdejšího Severočeského kraje a Vladimírské oblasti a na její činnosti se podílí více než 30 občanů města. Město Rumburk bylo v rámci kraje první, které po změnách v roce 1989 obnovilo prostřednictvím SPNV nové vztahy s městy a občany bývalého SSSR s důrazem na navazování a rozvoj vzájemně prospěšných kontaktů v různých oblastech, například ve sféře kulturního a společenského života.
V roce 1991 navštívily dvě ženy z Rumburku město Kiržač ve Vladimírské oblasti. O rok později navštívilo Kiržač několik dalších rumburských občanů, členů SPNV, spolu se zástupci vedení města, v čele s tehdejším starostou města p. Václavem Pohlem. Tato návštěva se stala hlavním impulsem vztahů nové spolupráce mezi oběma městy. Ještě v témže roce se uskutečnil první desetidenní pobyt skupiny dvaceti ruských dětí v našem městě. Od této doby se jich konalo ještě několik. Návštěva v ruské federaci se konala i na vysoké oficiální úrovni. Naše delegace byla přijata nejvyššími představiteli Vladimírské oblasti ve Vladimíru a představiteli Kiržačského regionu v samotné Kiržači. Město Kiržač projevuje velký zájem o širší vztahy s městem Rumburk. Vznikl zde Výbor pro rusko – české vztahy, které směrem k Rumburku oficiálně koordinuje paní Ljuba Vladimírovna Kuzicina, vedoucí redaktorka rádia Kiržač. Ta také Rumburk poctila v roce 1998 svou návštěvou. Na všech 12 školách Kiržaského regionu jsou žáci vyučující se českému jazyku.
Cílem SPNV je mezinárodní spolupráce. Společnost pracuje výhradně na principu občanského sdružení. Činnost je náročná zejména v ekonomickém zajištění projektu. Například poslední akce (pobyt skupiny 20 dětí a 3 dospělých z Kiržače u nás v roce 2004) představovala v nákladech více než 70000 Kč. Tyto prostředky byly získávány z příspěvků a darů občanů, organizací, politických stran a podnikatelů. Jedním z hostitelů se stalo i vedení města prostřednictvím starosty ing. Jaroslava Sykáčka.
Ruská strana projevila intenzivní zájem na vztazích povýšených na úrovni měst Rumburk a Kiržač (region Kiržač). I v této souvislosti byla a je připravována návštěva delegace v čele s hlavou Kiržačského regionu a města p. Vladimíra Gavriloviče Starovojtova.
Jednou z nejdůležitějších připravovaných akcí v nejbližší době je příprava reciproční návštěvy a pobyt dětí z Rumburka v létě v Kiržači od 3. do 17. července 2005. Doprava bude zajišťována vlakem, ubytování v novém turistickém komplexu „Slavjanskij dom“ a stravování 5x denně zajišťuje hostitel Administrativa Kiržačského regionu. Program mimo jiné počítá s návštěvou Moskvy, Hvězdného městečka, setkání s ruskými kosmonauty, návštěvou měst Vladimíru a Suzdalu, návštěvy sportovišť a zařízení pro mládež a další. Součástí bude i setkání s dětmi z pobytu kiržačských dětí v loňském roce v Rumburku. Předpokládaná cena je 4800 – 5300 Kč na osobu (náklady dopravy tam i zpět, vízové povinnosti, pojištění). Pobyt je vhodný pro děti od 10 let. Uvidí mnoho zajímavého. Odborný dozor je zajištěn. Společnost oznamuje, že jsou ještě volná místa k naplnění počtu pozvaných dětí. Máte-li zájem, můžete v této věci kontaktovat p. Václava Staňka na Městském úřadu Rumburk, a to co nejdříve, nejpozději však do konce května.

Tisk Tisk | E-mail E-mail