Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Krásné Lípě vyhlásili druhý ročník soutěže o počítač pro školu

Po úspěšném 1. ročníku soutěže „Na počítači o počítač“ se České Švýcarsko o. p. s. a Správa Národního parku České Švýcarsko rozhodli v roce 2005 tuto akci zopakovat a vyhlašují její 2. ročník. Tentokrát s jediným tématem: „Po stopách odpadů“. Díky sponzorskému daru firmy SMART PC spol. s r.o. z Rumburka získá i letos vítězná škola výkonný počítač, který bude moci využít k výuce. Soutěž je určena kolektivům žáků základních škol, případně zájmovým útvarům při DDM apod. Jak z názvu tématu vyplývá, úkolem je poutavou formou zpracovat v programu Power Point přehled, jak se nakládá s odpady z domácností v bydlišti žáků. Uzávěrka soutěže je 25. října 2005. Do tohoto termínu se mohou práce umístěné na CD – ROM s názvem školy zasílat na adresu obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Kolik odpadů se ve městě produkuje? Kolik černých skládek straší kolem města? Jsou lidem k dispozici kontejnery na tříděný odpad? Třídí vůbec lidé odpady? Kde končí nevytříděný odpad? Proč by se odpady měly třídit? Na tyto, ale i řadu jiných otázek by měla dát odpověď prezentace, kterou budou účastníci soutěže zpracovávat. Předmětem hodnocení nebude pouze obsah a rozsah práce, ale i nápaditost a celkový dojem z prezentace. Kromě již zmíněného počítače jsou pro vítěze připraveny zajímavé publikace z Českého Švýcarska a další ceny. Nejlepší práce budou prezentovány v listopadu během slavnostního vyhlášení vítězů v kulturním domě v Krásné Lípě.
Organizátoři věří, že řešení tohoto zadání budou moci školy zahrnout nejen do výuky výpočetní techniky, ale i občanské nauky či přírodopisu a že během této činnosti žáci získají potřebné zkušenosti, které s výhodou využijí později během zpracovávání seminárních prací na středních školách. Škole se díky tomuto tématu také otevře možnost spolupracovat s organizacemi působícími v regionu v oblasti odpadového hospodářství, případně se státní a veřejnou správou, která by mohla výsledné prezentace využít k osvětovým účelům, např. jako průvodce šetrným zacházením s odpady ve městě.
Bližší informace získáte na tel. číslech: 412 383 246, 608 405 055, kontaktní osoba: Jarmila Vrtílková,
e-mail: jarmila.vrtilkova@ceskesvycarsko.cz, České Švýcarsko o. p. s., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa.

Práce se vracejí na vyžádání a mohou být se svolením autora využity vyhlašovateli k dalším účelům.

Tisk Tisk | E-mail E-mail