Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vděčíme jim za svobodu

Před šedesáti lety tito lidé právě vyšli ze školních budov a celý život měli před sebou. Ale místo toho, aby prožívali své lásky, zakládali rodiny a vychovávali děti, místo toho aby cestovali po světě, dál se vzdělávali nebo budovali svou kariéru, vzali do ruky zbraně a postavili se proti nepříteli, jiní byli odveleni k práci v nacistickém Německu nebo byli zatýkáni a vězněni. Riskovali své mladé životy pro svobodu svou i svých ještě nenarozených dětí. Bojovali za své rodiče a přátele, za svou vlast.
Dnes jejich hlavy zdobí šediny, ale jsou tisíce těch, kterým na hlavě nestačil vykvést jediný stříbrný vlas a jejich život předčasně skončil.
Poučme se z historie a ze zkušeností těch, kteří ji zažili na vlastní kůži. Poučme se, ať víme, jak rozpoznat nebezpečí a jak mu zabránit, aby nás nezničilo. Ať jednou naše děti nemusí brát do rukou zbraně, aby ochránily sebe, své potomky a nás, aby nemusely umírat za naši zem a za svou svobodu. Možná, že kdyby dědové našich dědů byli prozíravější a moudřejší, mohlo být minulé století méně krvavé. A my dnes můžeme udělat jen jedno. Děkovat s úctou těm, kteří se dokázali postavit proti nepříteli a kteří se nebáli položit své životy za mír a svobodu. A prosit je, aby nás nenechali v nevědomosti a nedovolili nám zapomenout.

veterani1

U příležitosti 60. výročí konce druhé světové války bylo v pátek 6. května na rumburské radnici vyznamenáno čtrnáct pamětníků tohoto největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva medajlí k 60. výročí osvobození. Ocenění za hrdinství převzali z rukou starosty města Ing. Jaroslava Sykáčka, místostarosty Radka Engla a tajemníka okresního Českého svazu bojovníků za svobodu Miroslava Teršla. Mezi vyznamenanými byl i pan Ladislav Kacálek (vpravo) a spolupracovník Rumburských novin Jiří Tunkl (vlevo). Foto gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail