Víte, že…

Tištěné noviny 10/2005 | 15. 6. 2005 | Nezařazené

  • V Krásné Lípě byla 1. května znovuotevřena historicky první přírodovědná trasa v Čechách, tzv. Köglerova stezka. Trasa sleduje významnou geologickou poruchu, tzv. Lužický zlom a seznamuje návštěvníky s geologický-mi, botanickými, zoologickými a vlastivědnými zvláštnostmi a zajímavostmi. Součástí stezky je i plastická geologická mapa okolí Vlčí hory v Zahradách, ale i část botanická a část věnovaná historii a architektonickým zajímavostem města Krásná Lípa.
  • Telekomunikační úřad jednal se starostou Šluknova o změnách adres obyvatel vzdálených částí obcí Šluknovska, kterým bude zavážena pošta motorizovanou jednotkou z Varnsdorfu. Zástupci úřadu vyslyšeli protesty lidí, kterým se nelíbilo, že budou místo názvu svých obcí, ve kterých trvale bydlí, psát jméno Varnsdorf 1, a přislíbili, že najdou v brzké době co nejšetrnější řešení, které se vyhne změnám adres.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/06/15/vite-ze-7/