Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prodlužují se lhůty pro výměnu řidičských průkazů

V částce Sbírky zákonů č. 84 byl vyhlášen zákon č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená novela, která mimo jiné prodlužuje i lhůty pro povinné výměny řidičských průkazů, nabývá účinnosti dnem 1. července 2005. Řidičské průkazy vydané:
a) od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007,
b) od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2010,
c) od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Z uvedeného vyplývá, že od 1. července 2005 je možné přistoupit i k výměnám řidičských průkazů vydávaných od roku 2001 do konce dubna 2004.

Tisk Tisk | E-mail E-mail