Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění pro držitele zbrojních průkazů skupiny „D“ k výkonu zaměstnání nebo povolání

Okresní ředitelství Policie České republiky Děčín – inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy upozorňuje držitele zbrojních průkazů skupiny „D“ k výkonu zaměstnání nebo povolání (vydané podle zák. č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, tj. vydané po datu 1. 1. 2003) nebo skupin „D, E“ k výkonu zaměstnání v místech, kam nemá a kam má veřejnost volný přístup (vydané podle předchozí právní úpravy, zák. č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, tj. vydané do 31. 12. 2002) na následující povinnosti držitele zbrojního průkazu uvedených skupin:

  • § 20 odst. 2 zák. č. 119/2002 Sb., o zbraních – „Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu.“
  • § 29 odst. 2 zák. č. 119/2002 Sb., o zbraních – „Držitel zbrojního průkazu skupiny D je dále povinen do 2 měsíců po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.“

Stěžejním datem pro výpočet těchto lhůt je termín 1. 1. 2003, tj. účinnost zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. Tím tedy dochází ve většině případů ke dni 30. 6. 2005 k uplynutí uvedené 30měsíční lhůty a datum 31. 7. 2005 je v těchto případech podle zákona nejzazší termín pro odevzdání dokladu o zdravotní způsobilosti.
Upozorňujeme, že zákon o zbraních neukládá příslušnému útvaru policie povinnost dopředu vyrozumívat individuálně držitele zbrojního průkazu skupiny „D“ o této povinnosti.
Formuláře dokladu o zdravotní způsobilosti jsou k dispozici na zdejší součásti, ale doklad o zdravotní způsobilosti je možno odevzdat i v jiném provedení (např. výměnný list nebo vlastní forma zpracovaná posuzujícím lékařem).
Upozorňujeme držitele zbrojních průkazů uvedených skupin, aby si zkontrolovali datum vydání zbrojního průkazu a po uplynutí lhůty 30 měsíců si splnili svoji zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti se držitel zbrojního průkazu skupiny „D“ dopouští přestupku na úseku všeobecné vnitřní správy dle ustan. § 42 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
V okrese Děčín se tato povinnost týká zhruba 600 držitelů zbrojních průkazů uvedených skupin. Toto upozornění se netýká držitelů, kteří si svoji povinnost již splnili. Na držitele zbrojních průkazů zbývajících skupin se tato povinnost nevztahuje.
por. J. Rolla
tiskový mluvčí OŘP Děčín

Tisk Tisk | E-mail E-mail