Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

PÍŠETE NÁM

Kam odkráčí Lužická nemocnice?
V minulém vydání Rumburských novin byl zveřejněn obsáhlý rozhovor se stávajícím ředitelem 1. Zdravotní Rumburk Ing. Pavlem Lampou, a mně jako zaměstnanci a zároveň jednomu z těch, kteří jsou jmenovitě uvedeni v jeho sdělení, nedá, abych se k dané situaci nevyjádřil ze strany druhé. Tedy ze strany lékařů, kteří jsou současným děním znepokojeni natolik, že houfně utíkají (jak je trefně poznamenáno redakcí). Nebudu se zmiňovat (a ani mi to nepřísluší) o celkové situaci v Lužické nemocnici po stránce ekonomické, o shodách či neshodách jednotlivých akcionářů a vlivu města, o hledání finančních rezerv… Jde o předpokládanou, alespoň stručnou reakci lékaře, který rád vykonává svoji profesi kvalitně a zodpovědně, s kvalitním lékařským a sesterským kolektivem, s kvalitním technickým vybavením odpovídajícím současnosti…, ale na druhou stranu v dnešní době i za odpovídající odměnu.
Odpověď pana inženýra Lampy na otázku exodu lékařského personálu je totiž více než zavádějící, když celou personální situaci lékařských a sesterských kolektivů nepovažuje za dramatickou. Já z pohledu lékaře pracujícího na gynekologicko-porodnickém oddělení (a rozhodně to není pouze můj pohled) to vidím zcela jinak a pro obyvatele Šluknovského výběžku je daný stav hodný, když ne k znepokojení, tak alespoň k důraznému zamyšlení nad kroky některých zastupitelů a vedení nemocnice. Personální problém totiž nyní není doménou pouze jednoho oddělení, ale nemocnice jako celku. Adekvátní náhrada za pět chirurgů, kteří ukončili pracovní poměr ke konci června, zdaleka není. Jednalo se o kolektiv, pravda „přespolních“ lékařů s trvalým bydlištěm na Českolipsku, ale lékařů vysoce erudovaných (3 lékaři s II. atestací v oboru, 1 lékař s I. atestací v oboru a 1 lékařka v pokročilé přípravě na atestaci). Náhrada není tedy ani co do počtu, ani co do erudice v oboru. Nutně tedy musí následovat snížení počtu operací a hlavně operačního „rejstříku“, který byl až do současnosti na chirurgickém oddělení nemocnice takového typu velmi pestrý. Stranou nelze nechat ani velmi úzkou spolupráci s naším oddělením gynekologie.
Co se týká mé osoby, na oddělení gynekologie jsem nastoupil do stabilního a fungujícího kolektivu v listopadu 2003 s plánem dlouhodobého pracovního poměru i za cenu denního dojíždění z místa bydliště. Situace se ale v první polovině letošního roku se změnou vedení nemocnice změnila. Po výše zmíněném odchodu erudovaných chirurgů ukončuje pracovní poměr v Lužické nemocnici ke konci července primářka gynekologie MUDr. Milatová, která toto oddělení vybudovala od nuly. Já a další atestovaný kolega ukončujeme pracovní poměr ke konci srpna.
Má osoba je zmiňována v rozhovoru s panem inženýrem ve smyslu primariátu na gynekologickém oddělení. Oficiální nabídka však před podáním výpovědi (ale ani poté) ze strany současného vedení nepřišla a tudíž vůbec na žádné požadavky z mé strany ani nemohlo dojít. Navíc za situace personálně a technicky nedostatečně zajištěného oddělení je primariát v dnešní době „lékařskou sebevraždou“. Je pro mě i obtížně pochopitelné vyjádření pana inženýra o mém vztahu ke gynekologickému oddělení. Po celou dobu bylo mojí snahou pracovat s maximálním nasazením a pochopením pro pacientky této nemocnice, ať už je moje trvalé bydliště kdekoliv.
Odpovědi na otázku, zda vedení nemocnice sáhlo lékařům na peníze, se pan inženýr obratně a vědomě vyhýbá, protože k tomu v rámci všeobecného restriktivního trendu samozřejmě došlo. Důvodem výpovědí ale nejsou jen peníze, ale hlavně nízký zájem o komunikaci a arogance současného vedení nemocnice, které si dosud nechce uvědomit, že kvalitní nemocnici udělá v první řadě kvalitní fungující lékařské a sesterské kolektivy a technické zázemí, v druhé řadě pak nová omítka budovy nemocnice (ať už patřící městu Rumburk či akciové společnosti).
Všem obyvatelům a tím i potenciálním pacientům ve Šluknovském výběžku i přes všechny současné problémy přeji fungující nemocnici a kvalitní lékařskou péči (nyní již bohužel bez mého přičinění a bez přičinění odcházejících kolegů). A věřte, o kvalitní péči, nám zdravotníkům, jde v první řadě.
Stávajícímu vedení přeji mnoho štěstí při snaze najít za odcházející lékaře adekvátní náhradu s potřebnými „silnými vztahy“ k Lužické nemocnici! MUDr. Vít Mairich

Tisk Tisk | E-mail E-mail