Cestování v rámci Evropské unie od 1. 1. 2006

Tištěné noviny 20/2005 | 29. 11. 2005 | Nezařazené

Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. 1. 2006 lze použít pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, kterému neskončila doba platnosti a který nemá ustřižený roh. Doba platnosti občanského průkazu je vyznačena na titulní straně v dolní části datových položek. Dále je možno cestovat na cestovní pasy bez strojově čitelných údajů (zelené) a se strojově čitelnými údaji (červené), pokud jim neskočila doba platnosti.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/11/29/cestovani-v-ramci-evropske-unie-od-1-1-2006/