Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co je projekt Leader?

  • Společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení a rozvoji venkovského prostoru.
  • Pro období 2002 – 2006 bylo zvoleno označení Leader+.
  • Projekt bude pokračovat až do roku 2013. V tomto období budou podpořeny projekty spadající do oblasti cestovního ruchu, podporující malé podniky do deseti zaměstnanců, projekty směřující ke zlepšení kvality života na venkově (technická infrastruktura, občanská vybavenost, služby), k záchraně kulturního dědictví, modernizaci zemědělských podniků, dále projekty vedoucí k podpoře trvale udržitelného hospodářství, zlepšování životního prostředí, ochraně přírodních zdrojů apod.
  • V místní akční skupině (MAS) pracují ti, kteří v regionu žijí a pracují a tudíž o něm mají největší znalosti a mají největší zájem na jeho prosperitě.
  • Do partnerství v MAS jsou zapojeni zástupci komunální sféry, podnikatelé, neziskové organizace, fyzické osoby a další. Tím dochází k výměně zkušeností a k plnému využití místního potenciálu.
  • Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova – LEADER – je otevřena všem neziskovým organizacím, podnikatelům, obcím ze Šluknovského výběžku. Zájemci o tuto iniciativu se mohou přihlásit na kontaktní adresemassluknovsko@atlas.cz.
  • Další informace o programu Leader lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR http://www.mze.cz a na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR http://leader.isu.cz.
Tisk Tisk | E-mail E-mail