Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nejlepší výsledek hospodaření od konce II. světové války

Město Rumburk zaznamenalo ke konci července nejlepší výsledek hospodaření od roku 1945. Za prvních sedm měsíců město hospodařilo s přebytkem příjmů nad výdaji ve výši 14,85 milionů korun, přičemž mělo k dispozici na svých účtech 34,5 milionů korun a dalších 15 milionů na revolvingovém účtu Komerční banky. „Tento průběžný hospodářský výsledek hospodaření je nejlepším dosaženým výsledkem v novodobé historii města,“ tvrdí místostarosta města Darek Šváb. „K tomuto výsledku jsme nepřišli jen tak nahodile, ale dlouhodobou a systematickou prací,“ poznamenává Darek Šváb. „Je však nutné zdůraznit, že získané finanční prostředky jsou používány na realizaci značného množství investičních akcí, které v Rumburku probíhají. Z těch nejaktuálnějších jmenujme například rekonstrukce komunikací a chodníků, školských zařízení a v neposlední řadě i rozsáhlou rekonstrukci domu kultury,“ dodává místostarosta Darek Šváb.

Tisk Tisk | E-mail E-mail