Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oddělený sběr skla na obcích

V průběhu měsíce října budou jednotlivá stanoviště s kontejnery na tříděný odpad doplněna o bílou nádobu. Tato nádoba bude výhradně určena pro bílé lahvové sklo. Proč je takováto zdánlivá komplikace v třídění skla potřebná? Důvody jsou nejméně dva.
Jelikož se k výrobě skla používají přírodní suroviny jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, živec a soda, jedná se o produkt přírody. Skleněný obal je tedy díky svému původu jednoznačně ekologický a přátelský k životnímu prostředí. Nicméně hlavní vstupní surovinou pro výrobu nového lahvového skla mohou být a také jsou skleněné (recyklovatelné) střepy. Jejich podíl v novém skle může (v případě kvalitně předtříděné skloviny) dosahovat bezmála 100 %. Tedy, je-li vyrobené sklo, jako jsou bílé lahve, sklenice od zavařenin apod., bílé (chcete-li čiré), je žádoucí zachovat tuto jeho vlastnost a zbytečně ho nemísit se střepy barevnými. Již malé množství barevných střepů dokáže znehodnotit velký objem skla bílého.
Druhým a taktéž nezanedbatelným důvodem proč se zabývat odděleným sběrem je zajistit lepší odbyt vytříděných skleněných střepů. Barevných střepů, vlivem stále převažujícího jednodruhového sběru skla, je všeobecně dost. A import barevného skla do některých skláren v ČR ze sousední SRN také „dělá“ své. Má-li být sklo perspektivně bez problémů odbytovatelné a následně zpracovatelné, je nutné oddělený sběr skla neodkladně zajistit.
Dbejme na všeobecnou kvalitu třídění skla. V kontejnerech určených pro sběr skla nesmí skončit sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, porcelán, keramika. Pozor, mnozí si často pletou keramiku a porcelán se sklem. Sklo je vždy průsvitné!
Při pečlivém dodržování uvedených zásad si můžeme být jisti, že pomáháme společnému životnímu prostředí, sklo se totiž chová jako nekonečně dlouho recyklovatelná komodita, a v neposlední řadě se spolupodílíme na značných energetických úsporách, které při recyklaci skla vznikají.
Věnujme tedy pozornost oddělenému sběru skla, tzn. barevné sklo patří do kontejneru zeleného, do bílého patří pouze sklo bílé!
Milan Hulán 
Pro EKO VDF

Tisk Tisk | E-mail E-mail