Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Píšete nám

Nedomyšlený silniční zákon

Je faktem, že čeští řidiči patří mezi nejhorší na světě. Nerespektují silniční předpisy, předjíždění zprava, nedodržování bezpečné vzdálenosti je na denním pořádku. Na českých komunikacích existuje chaos a policie je viditelná jen u dopravních nehod nebo na nějakém bezpečném místě, kde vybírá pokuty třeba za chybějící lékárničku. Automobilových nehod s tragickými následky je per capita nejvíc v Evropě. Očekává se, že nový silniční zákon vše změní. Navržený bodový systém pro řidiče je už dávno osvědčená věc. Tento zákon nevymyslela česká sněmovna, ale zákonodárci v USA již před mnoha lety. Pro ochranu práv řidičů zde ovšem zároveň vznikl i dopravní soud, u kterého je to soudce, který rozhoduje o vině či nevině řidiče, a nikoliv policie.
Začněme u policie
Je absolutně nedemokratické a nelegální, aby policista byl zároveň soudcem i vykonavatelem rozsudku. Úloha policie je pouze monitorovat a registrovat dopravu a vystavovat pokutové lístky za přestupky. Každý ví, jak podplatitelná je policie právě v Čechách: „Tak, pane řidiči, uděláme to za pět set.“ Ó, kolikrát jsme tuto větu slyšeli! Jestliže nový zákon s daleko většími pokutami bude schválen, potom policie nesmí výši pokuty určovat, ani je vybírat. Za žádných okolností policie nesmí přijít do kontaktu s penězi.
Dopravní soud
V amerických státech má řidič dvě možnosti: buď zaplatí pokutu a tím je uznán vinným, nebo si stojí za svou nevinou a jde před soud, k němuž se musí dostavit i policista, který pokutový lístek vydal. Soudce vyzve obě strany, aby popsaly okolnosti přestupku. Řidič může argumentovat, ale musí mít ke svým tvrzením důkazy. Například musí přinést fotodokumentaci, že dopravní značka byla ohnutá, polepená nebo že tam vůbec nebyla. A je potom na soudci, aby rozhodl o vině či nevině řidiče. Pokud se policista nedostaví, řidič vyhrál. Pokud se dostaví, ale nepamatuje si okolnosti, řidič rovněž vyhrává. Výpověď je i pro policistu pod přísahou. Tyto soudy nejsou jen ve městech, ale v jakékoli vesničce, stačí k tomu malá místnost, soudce a počítač. Trestné body u pojišťovny
Na vlastní kůži jsem v Americe poznal, jak finančně bolestivé jsou následky dopravního přestupku. Bolestivé bývají při placení pokuty, ale ještě daleko bolestivější u pojišťovny. Ta je totiž napojena na databázi dopravního soudu. Povinné ručení bylo rázem několikanásobně vyšší. Pro srovnání: s čistým štítem jsem platil 600 USD ročně, po dvou přestupcích se ručení vyšplhalo na 3000 USD. Zatímco dopravní inspektorát po 12 měsících zruší trestné body, pojišťovny je registrují 48 měsíců. Ještě v horším případě může kvůli recidivě dojít ke zrušení pojistné smlouvy. Nezbude nic, než přejít k pojišťovně, která se na takové recidivisty zaměřuje. Ta si ovšem počítá daleko vyšší částky.
Dvoudenní kurzy 
Aby se americký řidič vyvaroval případnému zákazu řízení nebo aby jeho povinné ručení bylo sníženo, může absolvovat dvoudenní kurz bezpečného řízení. Ten přijde na 40 dolarů a lze jej podstoupit jednou za rok. Na těchto kurzech přednášejí většinou penzionovaní policisté a kurzy jsou nabízeny automobilovými kluby i univerzitami. Bodový systém je správný krok, ale zákon nesmí zůstat nedomyšlený. Bez účinného dopravního soudu a bez čestné policie to nebude možné. Je nesmysl sledovat vzor fungující již léta v mnoha zemích a přitom tento systém nedotáhnout do konce.
Jan Halaška 
New York

Tisk Tisk | E-mail E-mail