Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V září přibylo na Děčínsku dalších 85 lidí bez práce

V září došlo k mírnému nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání oproti srpnu, a to v absolutní hodnotě o 85 uchazečů. Nyní je tedy na Děčínsku celkem 10.947 nezaměstnaných, z toho 5.550 žen. Míra nezaměstnanosti se podle metodiky ILO pohybuje na 15,10 %. Největší potíže se sháněním zaměstnání mají absolventi a mladiství, kterých bylo v září o 184 více než v srpnu, a mladí lidé do 25 let, kterých je mezi nezaměstnanými o 298 více.
Největší úspěch při hledání práce měli osoby starší 50 let, kterých je v současnosti na Děčínsku 2.586, což je o 20 osob méně než v předešlém měsíci. Na úřadech práce bylo v září nově evidováno 1.145 uchazečů, vyřazeno z evidence bylo 1.056.
Z hlediska oblastí obcí s rozšířenou pravomocí je nejvyšší míra nezaměstnanosti na Rumbursku (17,33 %, 2.989 uchazečů) a na Varnsdorfsku (15,24 %, 1.658 uchazečů). Nejnižší je na Děčínsku. S 5.839 uchazeči se míra nezaměstnanosti na tomto území pohybuje na 14,04 %.
Z 12 měst je nejvyšší míra nezaměstnanosti v Jiříkově, Krásné Lípě, Šluknově, Mikulášovicích a ve Velkém Šenově. Nejnižší míra nezaměstnanosti je v Dolní Poustevně. Bývalé okresní město Děčín bojuje s 13,86% nezaměstnaností a s 3.819 evidovanými uchazeči.
Ze 40 obcí mají největší problémy s nezaměstnaností v Merbolticích, Kunraticích a Starých Křečanech. Nejlépe jsou na tom Markvartice, Jetřichovice a Starý Šachov.
Na konci září bylo nahlášeno 435 volných míst a na jedno volné místo je 25,5 uchazeče.

Nezaměstnanost na Šluknovsku k 31. 9. 2005

počet evidovaných osob / nezaměstnanost / rozdíl

září 2005                                   srpen 2005

1. Vilémov                               54  – 9,57 %                        52  – 9,22 %      2
2. Doubice                                5  – 10,20 %                        4  – 8,16 %      1
3. Horní Podluží                     46  – 11,44 %                     50  – 12,44 %   -4
4. Lipová                                 36  – 11,46 %                     43  – 13,69 %   -7
5. Dolní Poustevna             127  – 12,83 %                   134  – 13,54 %   -7
6. Dolní Podluží                     90  – 14,40 %                     96  – 15,36 %   -6
7. Rumburk                          871  – 14,81 %                   877  – 14,91 %   -6
8. Varnsdorf                       1261  – 14,84 %                 1241  – 14,60 %  20
9. Rybniště                             55  – 15,80 %                     53  – 15,23 %     2
10. Velký Šenov                   180  – 17,80 %                  182  – 18,00 %    -2
11. Mikulášovice                  237  – 18,34 %                  237  – 18,34 %    0
12. Lobendava                      28  – 18,67 %                     29  – 19,33 %    -1
13. Šluknov                          554  – 19,23 %                   543  – 18,85 %     1
14. Chřibská                       149  – 20,44 %                   137  – 18,79 %   12
15. Jiřetín pod Jedlovou      57  – 20,65 %                    55  – 19,93 %      2
16. Krásná Lípa                 366  – 21,25 %                   352  – 20,44 %   14
17. Staré Křečany              120  – 22,06 %                   122  – 22,43 %    -2
18. Jiříkov                            411  – 22,19 %                   424  – 22,89 %   -13

Varnsdorfsko                    1658  – 15,24 %                 1632  – 15,00 %    32
Šluknovsko                       1216  – 16,88 %                 1220  – 16,94 %     -4
Rumbursko                      1773  – 17,65 %                  1779  – 17,71 %    -6
Šluknovský výběžek         4647  – 16,52 %                 4631  – 16,46 %   16

Tisk Tisk | E-mail E-mail