Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zvláštní škola v Rumburku si připomíná padesát let své existence

ZvŠ byla zřízena dne 1. září 1955 a měla jednu třídu se 16 žáky, která byla umístěna v bývalé jídelně osmiletky na Dobrovského náměstí. Učitelem a zároveň prvním ředitelem byl Josef Hroník. Již v dalším školním roce má škola dvě třídy a dalším pedagogem je Irena Jiráková. V roce 1958 přibyla další třída, kterou učil pan Zdeněk Krejbich. V roce 1963 má již škola čtyři třídy, v roce 1965 pět tříd a novým ředitelem se stal po odchodu pana Josefa Hroníka pan Slavoj Vlasák. V roce 1968 má škola již šest tříd, v roce 1971 sedm tříd, v roce 1973 devět tříd a v roce 1974 již 11 tříd. Čtyři třídy jsou však rozmístěny na několika místech v Rumburku (ZDŠ Dobrovského, budova Gymnázia Rumburk), neboť se do přidělené budovy (dnešní Katastrální úřad) v roce 1965 nevejdou.
V roce 1978 došlo ke změně ve funkci ředitele školy. Místo Slavoje Vlasáka nastoupila paní Eva Vágnerová. V roce 1984 se konečně žáci i učitelé dočkali toho, že se mohli nastěhovat všichni pod jednu střechu, a sice do budovy na Dobrovského náměstí. Od této doby se počet tříd víceméně ustálil a pohybuje se od deseti do dvanácti – podle počtu žáků.
Dne 15. 11. 1991 došlo k další změně na postu ředitele školy. Místo paní ředitelky Vágnerové nastoupil pan Jiří Tomášek, v této době již důchodce, který byl dlouholetým ředitelem ZvŠ ve Varnsdorfu. Ve funkci byl až do své náhlé smrti dne 22. 9. 1993. Poté byla do funkce ředitelky od 1. 10. 1993 jmenována paní Hana Kýnlová. Během 5letého období, ve kterém byla ve funkci, dokázala svým elánem a zapálením pro věc mnohé na této škole změnit. Již v polovině roku 1994 jsme vstoupili jako třetí ve výběžku do právní subjektivity. V roce 1995 se provedla oprava fasády na budově, v roce 1996 rekonstrukce podlahy půdy a WC v celé budově, v roce 1997 zámková dlažba na dvoře školy. Od roku 1993 byla na škole jedna třída Pomocné školy, v roce 1996 již byly dvě a od roku 2002 již tři třídy. Na jaře roku 1998 požádala paní ředitelka o uvolnění z funkce z důvodu odchodu do důchodu. Novým ředitelem se stal na základě konkurzu Mgr. Vladimír Šamša. Od 1. 9. 1998 přibyla další součást školy, kterou je SPC pro MP, které se zabývá pedagogicko-psychologickou diagnostikou žáků se zdravotním postižením. Během padesáti let bylo ve škole zaměstnáno 82 zaměstnanců ve všech profesích. V současné době má škola osm tříd praktické školy a tři třídy speciální školy, do kterých chodí 98 žáků. Škola je spádová, do které dojíždějí žáci z Krásné Lípy, Jiříkova, Rybniště a Chřibské. Během posledních dvaceti let se podařilo ve škole vybudovat dvě učebny pro pracovní výchovu chlapců a jednu pro pracovní výchovu dívek a během posledních pěti let dvě počítačové učebny.
Vladimír Šamša
ředitel školy

Tisk Tisk | E-mail E-mail