Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Agentura Pondělí pomáhá vyhledat práci handicapovaným lidem

Již od roku 2001 realizuje občanské sdružení Agentura Pondělí ve Šluknovském výběžku program Podporované zaměstnávání. Tato služba je poskytována lidem, kteří ze zdravotních či sociálních důvodů potřebují podporu při hledání práce i po nástupu do ní. Přitom vždy jde o placenou práci v běžném pracovním prostředí.
Samotná podpora poskytovaná pracovním asistentem Agentury Pondělí má několik fází, každému zájemci a později uživateli služby Podporovaného zaměstnávání se jí dostává v takové míře, jakou on sám potřebuje. Podporu pracovní asistenti však poskytují i rodině svého klienta a zaměstnavateli, u kterého klient pracuje.
Od svého vzniku do dnešního dne poskytla Agentura Pondělí službu Podporovaného zaměstnávání 85 lidem a klienti uzavřeli 62 pracovních smluv. Klienty agentury jsou lidé s mentálním, smyslovým, tělesným či duševním onemocněním, lidé z ústavů sociální péče i lidé žijící ve svých rodinách.
V současné době (již od 1. října) probíhá v Agentuře Pondělí nový projekt s názvem Zvyšování kvality podporovaného zaměstnávání. Jeho cílem je personálně a metodicky stabilizovat službu Podporovaného zaměstnávání. Tento projekt je podpořen z Globálního grantu Nadace rozvoje občanské společnosti.
Agentura Pondělí Šluknov nabízí poradenství, pracovní asistenci a sociální rehabilitaci osobám se specifickými potřebami. Posláním agentury je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni.

Tisk Tisk | E-mail E-mail