Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace o stavu základního školství v Rumburku ve školním roce 2005/2006

Město Rumburk je zřizovatelem tří základních škol.

 • ZŠ Tyršova
  1. – 9. ročník navštěvuje 447 žáků v 19 třídách, tj. průměr 23,5 žáka na 1 třídu (dle vyhl. č. 48/2005 Sb. je průměr nejméně 17 žáků na 1 třídu).
  Z celkového počtu dojíždí 64 žáků, a to z těchto okolních obcí a měst: Staré Křečany (36), Jiříkov (15), Šluknov (5), Krásná Lípa (4), Rybniště (2), Mikulášovice (1), Varnsdorf (1). Jedná se většinou o žáky 2. stupně, ale vzhledem k pracovním příležitostem rodičů v Rumburku začínají též dojíždět nebo jsou voženy děti z 1. stupně.
  1. stupeň má 10 tříd, tj. po dvou třídách v 1. – 5. ročníku, 2. stupeň má 9 tříd, tj. po dvou třídách v 6., 8. a 9. ročníku a po třech třídách v 7. ročníku.
 • ZŠ U Nemocnice 
  1. – 9. ročník navštěvuje 524 žáků ve 22 třídách, tj. průměr 23,8 žáka na 1 třídu (dle vyhl. č. 48/2005 Sb. je průměr nejméně 17 žáků na 1 třídu).
  Z celkového počtu dojíždí 31 žáků: Jiříkov (9), Staré Křečany (8), Krásná Lípa (6), Šluknov (3), Varnsdorf (2), Rybniště (2), Velký Šenov (1). Zde převažují dojíždějící žáci z 1. stupně – 19 žáků, a žáci 2. stupně jsou ze Starých Křečan vzhledem k tomu, že obec nemá školu s 2. stupněm.
  1. stupeň má 10 tříd, tj. po dvou třídách v 1. – 5. ročníku, 2. stupeň má 12 tříd, tj. po třech třídách v 6. – 9. ročníku.
 • ZŠ V. Kováře
  1. – 5. ročník navštěvuje 95 žáků, tj. 19 dětí na 1 třídu (dle vyhl. č. 48/2005 Sb. je průměr nejméně 15 žáků na 1 třídu). Z celkového počtu dojíždí 14 žáků: Krásná Lípa (4), Staré Křečany (5), Jiříkov (3), Varnsdorf (2).
  1. stupeň má 5 tříd – po jedné třídě v 1. – 5. ročníku.

Všechny školy splňují podmínku průměrného počtu žáků na třídu – nebyla tedy třeba výjimka z počtu žáků ze strany zřizovatele (vyhl. č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání).
Do prvních tříd nastoupilo celkem 115 žáků, z devátých tříd odešlo 137 žáků a z pátých tříd na osmileté gymnázium 17 žáků.
Kapacita školních družin je ve všech školách využívána na 100 %. Obce, které nemají 2. stupeň základní školy, platí obci, která tuto školu zřizuje, neinvestiční náklady na žáky (z. č. 561/2004 Sb. – školský zákon). U nás se jedná o žáky 2. stupně ze Starých Křečan. V letošním roce obec Staré Křečany zaplatila zatím částku ve výši cca 150 tis. Kč.
odbor školství, kultury a tělovýchovy

Poznámka redakce: Informace o stavu žáků ZŠ Pastelka na Jiříkovské ulici nemá odbor školství k dispozici, protože tato škola není příspěvkovou organizací města, ale soukromým subjektem, který nemusí tyto informace městu poskytovat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail