Navštivte webové stránky Policie České republiky

Tištěné noviny 22/2005 | 30. 11. 2005 | Nezařazené

Jednou z aktivit Okresního ředitelství Policie ČR v Děčíně, které by měly vést ke zlepšení komunikace mezi policií a občany a k odstranění některých komunikačních bariér, je zřízení internetových stránek. Cílem této prezentace je podle ředitele OŘ PČR v Děčíně plk. Františka Pelanta zpřístupnění relevantních informací co nejširšímu okruhu občanů, získání požadované informace v kteroukoli denní dobu, poskytnutí komunikačního nástroje, pomocí kterého budou moci občané na adresu policie vznášet dotazy, připomínky, návrhy i kritiku v oblastech bezpečnosti a policejní práce. V neposlední řadě tyto stránky mají sloužit i jako odpovídající prezentace policejní práce.

Adresa Okresního ředitelství Policie ČR v Děčíně je www.policiedecin.net , internetové stránky Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz .

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/11/30/navstivte-webove-stranky-policie-ceske-republiky/