Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Projekt Ochrana a rozvoj Českého Švýcarska přispěje k rozvoji regionu

Počínaje prvním listopadovým týdnem začíná o.p.s. České Švýcarsko realizovat nový projekt s názvem Ochrana a rozvoj Českého Švýcarska, na který získala prostředky ve výši 50 tisíc eur z Evropské unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci programu Transition Facility. Společnost České Švýcarsko tak bude zajišťovat pro konkrétní zájemce z regionu, jako jsou obce, malí a střední podnikatelé, místní obyvatelé, turisté i školy cílené služby a konzultace z oblasti životního prostředí zaměřené na ochranu přírodních chráněných oblastí Českého Švýcarska, a současně bude nabízet možnosti rozvoje životní úrovně a služeb v tomto regionu.
„Chceme tak tomuto regionu zajistit doposud chybějící poradenský i realizační servis, který v sobě skloubí zdánlivě obtížné soužití mezi národním parkem – ochranou přírody a ekonomickým rozvojem regionu. Tento projekt není jedinou aktivitou, kterou jsme v této oblasti zahájili. Od října tohoto roku provozujeme Rozvojové centrum, jehož smyslem je pomoci obcím i dalším subjektům na území Českého Švýcarska čerpat prostředky evropských fondů v letech 2007-2013 a smysluplně je využít,“ vysvětluje ředitel společnosti České Švýcarsko Marek Mráz.
O co konkrétně v tomto projektu tedy půjde? Z hlediska činností půjde o poskytování informací a konzultací ke konkrétním projektům v oblasti ochrany životního prostředí, jako je ekozemědělství, alternativní energetika, obnova vodních ploch, výstavba čistíren odpadních vod, práce s plány na zlepšení životního prostředí v devíti obcích na okraji národního parku (Staré Křečany, Krásná Lípa, Doubice, Chřibská, Jetřichovice, Janov, Srbská Kamenice, Růžová, Hřensko), dále projekty na zlepšení dopravní obslužnosti v regionu, zajištění pravidelného provozu Ekolinky na trase Varnsdorf – Jetřichovice, zajištění služeb environmentální výchovy a osvěty, sběr námětů do zásobníku projektů atd.
Jedním z prvních výstupů projektu bude střednědobá koncepce poskytování služeb v oblasti životního prostředí, v níž se upřesní aktivity a cílové skupiny, na které je třeba se prioritně v tomto regionu zaměřit. Úspěšnost tohoto projektu jednoznačně závisí také na spolupráci se všemi zainteresovanými skupinami a na cílené a dostatečné informovanosti místních obyvatel i turistů, týkající se šetrné turistiky, ochrany životního prostředí a společností České Švýcarsko poskytovaných služeb. Jako součást Rozvojového centra bude zřízena doposud zde zcela chybějící služba, a tou je ekoporadna pro veřejnost.
Představené výstupy projektu Ochrana a rozvoj Českého Švýcarska budou zrealizovány v průběhu jednoho roku (tedy do září 2006) a dále pak využívány v rámci Rozvojového centra pro další aktivity v souladu s šetrným rozvojem tohoto regionu.

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je naplnění vize socioekonomického a enviromentálního rozvoje regionu České Švýcarsko. Byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody. Hlavní činnosti společnosti:

  • Podpora šetrné turistiky (provozování Informačních středisek Národního parku České Švýcarsko – Krásná Lípa, Chřibská, Jetřichovice, Hřensko)
  • Propagace a informačně-publikační aktivity
  • Tvorba a realizace regionálních projektů
  • Vzdělávání a osvěta
Tisk Tisk | E-mail E-mail