Výzva společenským, kulturním a sportovním organizacím

Tištěné noviny 23/2005 | 14. 12. 2005 | Nezařazené

Výzva společenským, kulturním
a sportovním organizacím 

Město Rumburk bude vydávat Kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí na rok 2006,
který bude vycházet vždy čtvrtletně.
Pokud máte zájem o doplnění Vašich akcí, které by se měly
zveřejnit v tomto kalendáři, žádáme o zaslání jejich seznamu v písemném vyhotovení na níže uvedenou adresu.

 Městský úřad Rumburk
Julie Vachtová, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
tel.: 412 356 233, e-mail: vachtova.rri@rumburk.cz

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2005/12/14/vyzva-spolecenskym-kulturnim-a-sportovnim-organizacim/